Cauta in site
Cautare pe google
Contact rapid
  • Tel. 021-266.60.31
  • Fax: 021-266.60.10
  • E-mail: primarie@primariacorbeanca.ro
  • Program de lucru:
    Luni-Joi: 800 - 1630
    Vineri: 800 - 1400

Cerere pentru eliberarea certificatului de producator>>

Cerere pentru eliberarea unei adeverinte din registrul agricol>>

- ITL001 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice. Descarca>>

– ITL003 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice. Descarca>>

– ITL005 – Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice Descarca>>

– ITL008 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane fizice . Descarca>>


- ITL010 – Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice. Descarca>>

– ITL011 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice. Descarca>>

– ITL015 – Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane juridice -Descarca>>

– ITL002 – Declaratie speciala impunere cladiri – persoane fizice -Descarca>>

- Cerere tip

- Copie act de proprietate

- Copie act de identitate – persoana fizica

- Copie certificat de inmatriculare, imputernicire reprezentant, act de identitate – persoana juridica .

- Copie Autorizatie Construire.

- Copie anunt de incepere a lucrarilor .

- Copie dovada plata taxa Inspectoratul de Stat in Constructii Ilfov.

- Copii memorii – specialitatea arhitectura ( vizate spre neschimbare ).

- Copie plan de situatie ( vizat spre neschimbare ).

- Copii planuri arhitectura, fatade ( vizate spre neschimbare).

- Copie contract cu firma de salubrizare – S.c. REBU S.A.

- Dovada ridicarii deseurilor rezultate in urma construirii ,conform contractu lui cu firma de salubrizare.

- Proces verbal de finalizare a lucrarii incheiat si semnat de dirigintele de satier, daca este cazul.

- Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor si copie contract de executie, daca lucrarea a fost executata cu o

societate autorizata.

- Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate. (Completat paragraful A)