Anunț pentru persoane juridice: Dacă proprietarii persoane juridice care dețin clădiri nu au actualizat valoarea impozabilă a acestora, în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădiri este de 5%.