Facebook
Cauta in site
Cautare pe google
Contact rapid
 • Tel. 021-266.60.31
 • Fax: 021-266.60.10
 • E-mail: primarie@primariacorbeanca.ro
 • Program de lucru:
  Luni-Joi: 800 - 1630
  Vineri: 800 - 1400

DECLARATIE DE IMPUNERE 01 in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentand gunoi menajer pentru utilizatorii casnici  Descarca>>

DECLARATIE DE IMPUNERE 02 in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice care nu desfasoara activitati economice pe raza comunei Corbeanca Descarca>>

DEC LARATIE DE IMPUNERE 03 in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane fizice/juridice care au inchiriat persoanelor juridice ce desfasoara activitati economice (inclusiv PF A-uri, II-uri, etc.) Descarca>>

DECLARATIE DE IMPUNERE 04 in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentand gunoi menajer pentru utilizatorii persoane juridice care desfasoara activitati economice pe raza comunei Corbeanca  Descarca>>

DECLARATIE DE IMPUNERE 05 in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentand gunoi menajer pentru utilizatorii persoanelor fizice ce desfasoara profesii liberale pe raza Comunei Corbeanca   Descarca>>

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
   8:00 – 14:00   8:00 – 14:00   8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 12:00

PROGRAM DE LUCRU FARA PUBLIC

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
   14:00 – 16:30   14:00 – 16:30 14:00 – 16:30 14:00 – 16:30 12:00 – 14:00

2017

 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4482 din 07.04.2017  Descarca>>
 • Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate nr. 5012 din 20.04.2017  Descarca>>

2015

 • Proces-verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 7276 din 09.02.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 2791 din 10.03.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 3251 din 18.03.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 6196 din 19.05.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 6316 din 20.05.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 6551 din 25.05.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 6586 din 26.05.2015 Descarca>>
 • Anunt individual (Tudor Lucian) nr. 6589 din 26.05.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual (SC GALINVEST SRL) nr. 6610 din 26.05.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual (SC AXA HOUSE REAL ESTARE) nr. 6611 din 26.05.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual (Marin Nicolae) nr. 6729 din 27.05.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual (Scurtu Valeriu) nr. 6817 din 28.05.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual (SC REBEKA COM SERV SRL) nr. 7604 din 16.06.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual ( SC IPPODROMI&CITTA SPA FILIALA ROMANIA SRL ) nr. 8801 din 08.07.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual  nr. 8938 din 09.07.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Anunt individual  nr. 9709 din 27.07.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 9853 din 30.07.2015 Descarca>>
 • Anunt individual  nr. 9946 din 03.08.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 10003 din 04.08.2015 Descarca>>
 • Anunt individual  nr. 10103 din 05.08.2015 pentru comunicarea prin publicitate Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 10674 din 18.08.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 11133 din 26.08.2015 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 12912 din 30.09.2015 Descarca>>

2014

 • Comunicare prin publicitate nr. 2178 / 26.02.2014 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 8778 / 28.07.2014 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 9825 / 22.08.2014 Descarca>>
 • Anunt colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 13075 / 29.10.2014 Descarca>>
 • Proces-verbal privind indeplinire procedurii de comunicare prin publicitate nr. 14861/10.12.2014 Descarca>>

Beneficiar – Primaria Corbeanca
C.U.I. – 4611538

Banca – Trezoreria Buftea

Conturi
RO65 TREZ 4222 1070 2010 1XXX – Impozit cladiri Persoane Fizice
RO15 TREZ 4222 1070 2010 2XXX – Impozit cladiri Persoane Juridice

RO12 TREZ 4222 1070 2020 1XXX – Impozit terenuri intravilanPersoane Fizice
RO59 TREZ 4222 1070 2020 2XXX – Impozit terenuri intravilan Persoane Juridice
RO09 TREZ 4222 1070 2020 3XXX – Impozit terenuri extravilan

RO84 TREZ 4222 1160 2020 1XXX – Impozit masini PersoaneFizice
RO34 TREZ 4222 1160 2020 2XXX – Impozit masini Persoane Juridice

RO92 TREZ 4222 1300 205X XXXX – Impozit Concesiuni-Inchirieri
RO21 TREZ 4222 1A35 0102 XXXX – Amenzi
RO74 TREZ 4222 1160 203X XXXX – Autorizatii de Construire
RO92 TREZ 4222 1300 205X XXXX – Chirii si concesiuni
RO52 TREZ 4222 1070 203X XXXX – Taxa timbru judiciar
RO65 TREZ 4222 1360 250X XXXX – Taxa salubritate

INFORMATII GENERALE

 • Despre taxe. Descarca>>
 • Acte necesare pentru deciziile de impunere in vederea stabilirii impozitelor pe cladiri/terenuri/mijloace de transport PJ si PF. Descarca>>
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei speciale pentru circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa maxima mai mare de 3,5 tone in Comuna Corbeanca. Descarca>>

PERSOANE FIZICE

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice. Descarca>>
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane fizice . Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa Descarca>>

PERSOANE JURIDICE

 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane juridice. Descarca>>
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane juridice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate. Descarca>>
 • Declaratie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone Descarca>>