Facebook
Cauta in site
Cautare pe google
Contact rapid
  • Tel. 021-266.60.31
  • Fax: 021-266.60.10
  • E-mail: primarie@primariacorbeanca.ro
  • Program de lucru:
    Luni-Joi: 800 - 1630
    Vineri: 800 - 1400

1. Actele de indentitate ale viitorilor soti – originale si copii,
2. Certificatele de nastere ale viitorilor soti – originale si copii,
3. Certificatele medicale privind starea sanatatii, valabile 14 zile inclusive data casatoriei, care trebuie sa cuprinda expres ca persoana se poate sau nu se poate casatori,
4. Documentele traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare daca este cazul (certificate de deces sau sentinta de divort) – originale si copii,
5. Declaratia de casatorie se completeaza de catre viitorii soti,

-Actele se depun cu 10 zile calendaristice inaintea oficierii casatoriei, luandu-se in calcul atat ziua depunerii actelor cat si ziua casatoriei.
-La depunerea actelor este obligatorie prezenta ambilor soti.
-Constituie contraventie la regimul actelor de stare civila – omiterea declararii, in fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea lor in mod inexact.
-Declaratie notariala cu privire la regimul matrimonial ales.

1. Certificat medical prenuptial eliberat de un medic din Romania, care sa poarte mentiunea “se poate casatori”.
2. Pasaport (original si copie Xerox) – in care sa fie aplicata viza de intrare in teritoriul Romaniei – sau act de identitate, original si copie Xerox (in cazul membrilor din statele membre ale UE).
3. Actul de identitate al cetateanului strain si viza acordata acestuia in vederea sederii pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie valabile atat la data depunerii dosarului de casatorie cat si la data oficierii casatoriei.
4. Certificat de nastere – original si copie Xerox si dupa caz APOSTILAT cu Apostila Conventiei de la Haga sau supralegalizat in functie de statutul emitent. Certificatul de nastere va fi tradus si legalizat de un birou notarial de pe teritoriul Romaniei.
5. Un document care sa ateste domiciliul din strainatate ale cetateanului sau o declaratie pe propria raspundere data la un birou notarial din Romania privind domiciliul in tara de origine.
6. Declaratie pe propia raspundere, autentificata de un notar public privind domiciliul complet din tara de provenienta, daca este cunoscator al limbii romane scris/citit, starea civila inaintea casatoriei, indeplinirea conditiilor de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea unei casatorii in Romania.
7. Declaratie notariala cu privire la regimul matrimonial ales.

ATENTIE !

– Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie civila ori de dreptul familiei vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere.
– Se va atasa si traducerea in limba romana, legalizata la un notar din Romania a dovezii/certificatului mentionat anterior.
– Dupa caz, dovada desfacerii casatoriei anterioare prin sentinta de divort sau certificate de deces insotite de certificatele de casatorie, apostilate sau supralegalizate in functie de tara.
– In cazul cetatenilor straini care nu cunosc limba romana, la incheierea casatoriei este obligatorie prezenta unui interpret autorizat.

Pentru inregistrarea actului de nastere ca urmare a adoptiei solicitarea se face la primaria locului de domiciliul al parintilor adoptatori si sunt necesare urmatoarele acte :

1. Sentinta judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, definitive si irevocabila, conforma cu originalul si care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii nasterii (numele, prenumele copilului, data si locul nasterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele parintilor, data si locul nasterii parintilor, precum si domiciliul acestora).
2. Copii legalizate dupa certificatele de nastere si casatorie ale adoptatorilor.
3. Buletinele de identitate sau cartile de identitate ale adoptatorilor in copie si original si sa nu aiba termenul de valabilitate expirat.
4. Certificatul de nastere a celui adoptat in original, in cazul in care este o adoptie internationala, pe langa acetele solicitate mai sus, persoana care il reprezinta va avea asupra sa o procura speciala, autentificata de catre un notar public, din care sa reiasa ca este mandatata pentru inregistrarea adoptiei si ridicarea certificatului de nastere.

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti in fata ofiterului de stare civila delegate de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

La cererea de divort fiecare sot declara pe propria raspundere ca :

1.    Este de acord cu desfacerea casatoriei.
2.    Nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati impreuna cu acesta.
3.    Nu este pus sub interdictie.
4.    Nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
5.    Adresa ultimei locuinte comune.
6.    Numele pe care fiecare sau dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa il poarte dupa desfacerea casatoriei.

La cererea de divort sunt necesare urmatoarele documente :
1.    Certificatele de nastere si de casatorie ale sotilor, in original si copie.
2.    Documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie.
3.    Declaratie autentificata de notar public cu privire la situatia locuintei comune, cand aceasta nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.

In cazul cetatenilor straini, certificatele de nastere trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate prevazute in conventiile internationale si tratatele incheiate intre Romania si statele ai caror cetateni sunt.

Valabilitatea actelor de identitate se va verifica atat la data depunerii cererii cat si la data eliberarii certificatului de divort.

Dovada identitatii privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa se poate face de catre soti cu urmatoarele documente :

1.    Pentru cetatenii romani cu carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate sau in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate pasaportul care sa se afle in termenul de valabilitate atat la momentul depunerii cererii cat si la data eliberarii certificatului de divort.
2.    Pentru cetatenii UE sau ai spatiului economic European documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator.
3.    Pentru apatrizi pasaportul emis in baza conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954 insotit de permisul de sedere temporar sau permanent dupa caz.
4.    Pentru cetatenii straini din statele terte pasaport emis de statul ai carui cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de a intra pe teritoriul Romaniei.
5.    Pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951, sau dupa caz documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara-protectie umanitara conditionata.
6.    Pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Romania pasaportul emis de statul ai carei cetateni sunt insotit de documentul temporar de identitate.

Cadrul legal – Hotararea pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila cu nr.64/2011.
Competenta – serviciul de stare civila.
Procedura – Inregistrarea decesului se va putea face la ofiterul de stare civila a comunei Corbeanca, judetul Ilfov, doar daca acesta s-a produs in baza comunei.

La declararea decesului se depun urmatoarele acte :

1.Pentru moarte naturala :
– certificate medical constatator al decesului intocmit si semnat de medical care a constatat decesul.
– actul de identitate al celui decedat
– certificatul de nastere sau casatorie al celui decedat
– actul de identitate al declaratorului

2. Pentru moarte violenta (crima, sinucidere, accident, gasirea unui cadavru), in afara de actele enumerate la “punctul 1” se va prezenta si o dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una din aceste autoritati a fost sesizata despre deces.

Termen :
–  3 zile de la data incetarii din viata in cazul mortii naturale (cuprinzand atat ziua in care s-a produs decesul cat si ziua in care se face declaratia)
– 48 ore din momentul decesului sau al gasirii cadavrului, in cazul mortii violente.

Nota – In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

1. Cerfificatele de nastere straine

Competenta – unul dintre parinti are sau a avut ultimul domiciliu in Comuna Corbeanca.
In cazul copiilor a caror nastere s-a produs in strainatate si care au fost inregistrati la autoritatile straine competente, parintii cetateni romani, sunt obligati in termen de 6 luni de la data intoarcerii in tara, sa ceara transcrierea certificatelor de nastere straine in actele de nastere romanesti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau il au in tara.

Acte necesare :
– Fotocopia a actului de identitate a parintelui care solicita transcrierea.
– Certificatul de nastere in original apostilat conform Conventiei de la Haga (daca este cazul) si o fotocopie legalizata a acestuia.
– Traducerea in limba romana a certifcatului, autentificata de un notar public din Romania sau solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Romaniei.
– Fotocopia certificatului de casatorie al parintilor.
– Adeverinta de domiciliu pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in strainatate – eliberata de S.P.C.L.E.P. Comuna Corbeanca.
– Declaratie pe proprie raspundere data la notar de catre ambii parinti din care sa reiasa domiciliul minorului din Romania, la unul dintre acestia, in cazul in care parintii au domicilii diferite.

Depunerea dosarului de transcriere

Se poate depune personal de catre unul dintre parinti sau de catre o alta persoana ce are procura speciala in acest sens.

Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este imputernicit de catre unul din parinti, sa-l reprezinte la Serviciul Public Comuitar Local de Evidenta a Persoanelor Comuna Corbeanca, pentru transcrierea nasterii in actele de stare civila romanesti si ridicarea certificatului romanesc.

Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati :
– Notar public din Romania
– Misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din tara in care se afla parintii.
– Notar public strain, procura urmand a fi supralegalizata prin aplicarea apostilei, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

2. Certificatele de casatorie straine

Competenta – unul dintre soti are sau a avut ultimul domiciliu in Comuna Corbeanca

Acte necesare :
– adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in strainatate.
– Fotocopie a cartii de identitate sau a buletinului, pentru cetatenii romani cu domiciliul in Comuna Corbeanca.
– Adeverinta din care sa rezulte cum figureaza in Registrul Permanent de Evidenta Populatiei.
– Certificatul sau extrasul de casatorie original apostilat conform Conventiei de la Haga sau supralegalizat, dupa caz.
– Fotocopie legalizata a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie
– Traducerea in limba romana a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie, legalizata de catre un notar public din Romania sau dupa caz solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Romaniei.
– Declaratie legalizata la un notar public din Romania sau in fata unui notar public strain cu apostilata conform Conventiei de la Haga – in situatia in care :
-Sotii si-au pastrat numele de familie anterioare (exceptie Italia)
-Nume de familie reunite sau sotul a luat numele de familie al sotiei
-Numele purtat de catre soti in timpul casatoriei NU este inscris in certificatul de casatorie strain

– Certificatele de nastere ale sotilor in fotocopii
– Sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul).

-Daca este din strainatate trebuie apostilata (daca este cazul) + fotocopie + traducerea in limba romana legalizata de un notar public roman sau apostilata in cazul legalizarii de un notar public strain
-Daca este din Romania in original + fotocopie

– Certificatul de deces al fostului sot, in cazul in care solicitantul a mai fost casatorit (daca este cazul)
– Timbru fiscal in valoare de 1 leu RON.

Depunerea dosarului de transcriere :

Se poate depune personal de catre unul dintre parinti sau de catre o alta persoana ce are procura speciala in acest sens.

Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este imputernicit de catre unul din parinti, sa-l reprezinte la Serviciul Public Comuitar Local de Evidenta a Persoanelor Comuna Corbeanca, pentru transcrierea nasterii in actele de stare civila romanesti si ridicarea certificatului romanesc.

Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati :
– Notar public din Romania
– Misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din tara in care se afla parintii.
– Notar public strain, procura urmand a fi supralegalizata prin aplicarea apostilei, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

3. Certificatele de deces straine

Competenta – membrii familiei sau persoana indreptatita care solicita transcrierea actului de deces au sau au avut ultimul domiciliu (inainte de plecarea definitive din tara) in Comuna Corbeanca.

Acte necesare :
– certificatul sau extrasul de deces strain in original apostilat conform Conventiei de la Haga si traducerea in limba romana legalizata la un notar public din Romania.
– O fotocopie a certificatului sau extrasului de deces strain legalizata la un notar public din Romania.
– Fotocopii ale certificatului de nastere si de casatorie al persoanei decedate.
– Fotocopie a actului de identitate a persoanei decedate
– Fotocopie a actului de identitate a persoanei care solicita transcrierea certificatului de deces.
– Timbru fiscal in valoare de 1 leu RON.

1. CI/BI a persoanei bolnave in original.
2. CI/BI a persoanelor cu care locuieste persoana bolnava la adresa, in copii.
3. acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent, a persoanei bolnave si a persoanelor cu care locuieste persoana bolnava la adresa (dupa caz/cupon de pensii sau adeverinta de salarizare sau adeverinta de venituri impozabile de la administratia financiara pentru cei care nu realizeaza venituri) sa aiba data recenta si in original.
4. Referat medical de la medicul de familie cu adresa de cabinet si numar de telefon si care sa cuprinda urmatoarele – data iviri handicapului si starea actuala detaliata (complicatii) – recent si in original.
5. Scrisoare medicala de la medicul de specialitate care sa cuprinda detalierea handicapului si complicatii (pentru psihic-psiholog, QI sau indicele de deteriorare pentru persoanele varstnice, pentru ortopedie, radiografii, amputatii, starea bontului, spirometrie in caz de deformare coloana vertebrala severa) recent si in original.
6. Bilete de iesire din spital – recente si in original, dupa caz.
7. Pentru toti copii persoanei bolnave, dupa caz urmatoarele date
– nume si prenume
– adresa
– cnp
– numar de telefon
scrise pe o coala de hartie, sau notate in cererea pe care se va face de catre persoana bolnava sau rudele apropiate.