Facebook
Cauta in site
Cautare pe google
Contact rapid
  • Tel. 021-266.60.31
  • Fax: 021-266.60.10
  • E-mail: primarie@primariacorbeanca.ro
  • Program de lucru:
    Luni-Joi: 800 - 1630
    Vineri: 800 - 1400

Descarca cererea>>

Descarca cerere>>

Descarca cerere>>

Documente necesare pentru  obtinerea autorizatiei de transport:

1. Pentru operatorii de transport:
– copie de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului si Comertului ca persoana juridica;
– copie statut( obiect de activitate, asociat);
– copie C.I./ B.I. asociati si angajati;
– copie dupa licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane – Ilfov;
– copii carti identitate autovehicule;
– copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;
– copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi;
– dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi;
– recomandarea din partea Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania-filiala asociatiei profesionale Ilfov;
– dovada detinerii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto;
– dovada detinerii asigurarii in caz de accident,  pentru perdoanele sau bunurile transportate in regim de taxi.

2. Pentru  taximetristii independenti:
-copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform legislatiei in vigoare;
– copie C.I./ B.I.;
– copie de pe licenta de taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane-Ilfov;
– copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Rutiere Romane-Ilfov;
– copie carte de identitate autovehicul;
– copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil;
– dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi;
– recomandarea din partea Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania-filiala asociatiei profesionale Ilfov;
– dovada detinerii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto;
– dovada detinerii asigurarii in caz de accident, pentru perdoanele sau bunurile transportate in regim de taxi.

Descarca cerere>>

Vezi Ordin pentru eliberarea  autorizatiei Autoritatii de autorizare>>

Vezi Autoritatea de autorizare>>

Eliberarea autorizatiei de functionare privind locul  si profilul de activitate se va  face in baza unei cereri tip la care se anexeaza urmatoarele documente :
a) Extras de registru sau actul constitutiv al agentului economic;
b) Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului;
c) Titlul in temeiul caruia se detine spatial (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, contract de inchiriere,contract de concesiune, de comodat);
d) Certificatul constatator de inregistrare a punctului de lucru, in masura in care acesta nu coincide cu sediul agentului economic;
e) Certificat de urbanism si autorizatie de construire pentru constructii efectuate pe domeniul privat sau domeniul public;
f) Aviz de urbanism eliberat de Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Corbeanca, in cazul schimbarii destinatiei initiale a spatiului ce urmeaza a fi autorizat.
g) Contractul de salubrizare incheiat cu firma care presteaza acest serviciu in comuna in vederea ridiciirii si preluarii deseurilor;
h) Acordul vecinilor si/sau, dupa caz, acordul Asociatiei de proprietari din raza de impact a activitatii pentru:
– discoteci, baruri, restaurante, cluburi de noapte, terase amenajate langa acestea;
– orice unitate care solicita activitate cu program prelungit sau non stop;
– orice unitate de productie sau prestari servicii (industriale sau pentru populatie ), depozit en-gros care produc poluare fonica, chimica sau de alta natura;
i) Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica pentru unitatile neincluse in structurile turistice, conform H.G. nr. 843/1999 sau certificat emis de catre Ministerul Turismului care atesta categoria localului pentru unitatile  incluse in structurile de primire turistice.
j) Dovada achitarii taxei de autorizare ;
k) Avizul de plata eliberat de Compartimentul Financiar-Contabil al Primariei comunei Corbeanca.

Descarca cererea tip>>