Facebook
Cauta in site
Cautare pe google
Contact rapid
 • Tel. 021-266.60.31
 • Fax: 021-266.60.10
 • E-mail: primarie@primariacorbeanca.ro
 • Program de lucru:
  Luni-Joi: 800 - 1630
  Vineri: 800 - 1400

Cerere pentru eliberarea certificatului de producator>>

Cerere pentru eliberarea unei adeverinte din registrul agricol>>

INFORMATII GENERALE

 • Despre taxe. Descarca>>
 • Acte necesare pentru deciziile de impunere in vederea stabilirii impozitelor pe cladiri/terenuri/mijloace de transport PJ si PF. Descarca>>
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei speciale pentru circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa maxima mai mare de 3,5 tone in Comuna Corbeanca. Descarca>>

PERSOANE FIZICE

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice. Descarca>>
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane fizice . Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa Descarca>>

PERSOANE JURIDICE

 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane juridice. Descarca>>
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane juridice. Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate. Descarca>>
 • Declaratie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice Descarca>>
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone Descarca>>

– Cerere tip

– Copie act de proprietate

– Copie act de identitate – persoana fizica

– Copie certificat de inmatriculare, imputernicire reprezentant, act de identitate – persoana juridica .

– Copie Autorizatie Construire.

– Copie anunt de incepere a lucrarilor .

– Copie dovada plata taxa Inspectoratul de Stat in Constructii Ilfov.

– Copii memorii – specialitatea arhitectura ( vizate spre neschimbare ).

– Copie plan de situatie ( vizat spre neschimbare ).

– Copii planuri arhitectura, fatade ( vizate spre neschimbare).

– Copie contract cu firma de salubrizare – S.c. REBU S.A.

– Dovada ridicarii deseurilor rezultate in urma construirii ,conform contractu lui cu firma de salubrizare.

– Proces verbal de finalizare a lucrarii incheiat si semnat de dirigintele de satier, daca este cazul.

– Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor si copie contract de executie, daca lucrarea a fost executata cu o

societate autorizata.

– Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate. (Completat paragraful A)