ADMINISTRATIE

 

Localitati componente Corbeanca
Ostratu
Petresti
Tamasi
Suprafata 3018 ha
Hoteluri 1
Scoli generale 3
Gradinite 3
Nr. gospodarii 2012
Nr. locuitori cca 5000 cu domiciliu stabil; cca 4500 fara domiciliu stabil in comuna
Biserici 4 Ortodoxe; 1 Baptista

harta-corbeanca