HOTARARI 2011
 • Hotararea nr. 1 din 07.03.2011 privind aprobarea conditiilor exercitarii dreptului de acces al SC ROMTELECOM SA pe domeniul public al comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 2 din 07.03.2011 privind modificarea HCL nr. 63/09.12.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 3 din 07.03.2011 privind modificarea unor functii publice de executie din Statul de functii al aparatului de specialitatea al primarului, ca urmare a promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut si reincadrarii functionarilor publici conform noii legislatii pentru anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 4 din 07.03.2011 privind revocarea HCL nr. 68 si nr. 69/21.12.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 5 din 07.03.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Lebedei pentru drumul de utilitate privata situata in T.34, P.119/1-2, satul Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 6 din 07.03.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Hystria, Londra, Atena si Paris pentru drumurile de utilitate privata situate in satul Tamasi, Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 7 din 07.03.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 050309/2009, beneficiar SC SOLEX CONCEPT SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 8 din 07.03.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 0102/2010, beneficiar SC PARADIS LAND SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 9 din 07.03.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 0121U/2006, beneficiar SC PROSIDER INTERNATIONAL TRADING SRL, Dimitrova Amelia, Mircea Catalin. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 10 din 22.03.2011 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 11 din 22.03.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 12 din 22.03.2011 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 13 din 22.03.2011 privind implementarea proiectului „Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 14 din 22.03.2011 privind aprobarea cofinantarii proprii de catre Consiliul Local Corbeanca a proiectului „Solutia pentru ocupare in mediul rural: programe integrate de informare, mediere si formare pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si pentru somerii din mediul rural. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 15 din 06.04.2011 privind aderarea comunei Corbeanca la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 16 din 06.04.2011 privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini ale serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA, cat si aprobarea contractului de delegare. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 17 din 06.04.2011 privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 26/04.09.2008 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a HCL nr. 53/16.11.2009 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 18 din 06.04.2011 privind transferul spre administrare fara plata a canalelor de desecare aflate in prezent in administrarea ANIF RA-Sucursala teritoriala Olt, Arges, unitatea de administrare Ilfov, catre comuna Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 19 din 06.04.2011 privind modificarea art. 1, pct. 4 din HCL nr. 39/29.09.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 21 din 12.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Albatrosului pentru drumul de utilitate publica DE 118/1, sat Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, T.34, P.119. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 22 din 12.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Scolii pentru segmentul de strada de utilitate publica DE 102, T.27, P.99, sat Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 23 din 12.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Paralutei pentru strada de utilitate privata din satul Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, Cartierul Paradisul Verde, T.39, P128. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 24 din 12.05.2011 privind asocierea in participatiune intre Consiliul Local Corbeanca si Asociatia de proprietari „Complexul Rezidential Corbeanca” (Paradisul Verde). Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 25 din 12.05.2011 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari in interes local pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 26 din 12.05.2011 privind asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 27 din 18.05.2011 privind modificarea art. 1, pct. 3 din HCL nr. 39/29.09.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 28 din 31.05.2011 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Corbeanca cat si al fondului de rulment pe anul 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 29 din 31.05.2011 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 30 din 31.05.2011 privind modificarea HCL nr. 70/21.12.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 31 din 31.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Biserica Inaltarea Sfintei Cruci pentru strada de utilitate publica din satul Corbeanca, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, formata din D.E. 238, D.E. 240, D.E. 248/1 si D.E.252. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 32 din 31.05.2011 privind modificarea HCL nr. 24/12.05.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 33 din 31.05.2011 privind asocierea intre Consiliului Local Corbeanca si Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Tamasi. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 34 din 31.05.2011 privind modificarea HCL nr. 11/22.03.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 35 din 31.05.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 36 din 31.05.2011 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 37 din 29.06.2011 privind aprobarea contului de executie al bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 38 din29.06.2011 privind aprobarea limitelor minime si maxime ale veniturilor potentiale ce pot fi obtinute din valorificarea bunurilor ce depasesc categoriile de bunuri cuprinse in anexa nr. 4 din HG 50/2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 39 din 29.06.2011 privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC EVIDENT PREST SERV SRL, cat si a procesului-verbal de negociere a pretului de vanzare a imobilului Farmacie. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 40 din 29.06.2011 privind asocierea comunei Corbeanca, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare „ADI EcoSal”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 41 din 29.06.2011 privind revocarea HCL nr. 18/06.04.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 42 din 28.07.2011 privind modificarea art. 2 al HCL nr. 33/31.05.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 43 din 28.07.2011 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeanca pe trimestrul II al anului 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 44 din 31.08.2011 privind constituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 45 din 31.08.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 202/2010, intocmita de S.C. ARXTUDIO ARHITECTURE SRL, beneficiar SC LANDIS GLOBAL SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 46 din 31.08.2011 privind modificarea art. 2 al HCL nr. 10/22.03.2011 privind aprobarea deblocarii si utilizarii excedentului bugetar al anului 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 47 din 31.08.2011 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 48 din 31.08.2011 privind evidentierea in proprietatea privata a comunei Corbeanca a imobilului „Dispensar uman Corbeanca”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 49 din 31.08.2011 privind concesionarea directa a suprafetei de 930,10mp din incinta Dispensarului uman Corbeanca catre SC Cardio Rec SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 50 din 23.09.2011 privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 51 din 23.09.2011 privind modificarea art. 3 si a anexei nr. V din HCL nr. 47/31.08.2011 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 52 din 17.10.2011 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 53 din 17.10.2011 privind modificarea Regulamentului de autorizare-monitorizare si control al activitatii de transport in regim taxi si in regim de inchiriere, aprobarea contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului public de transport local in regim de taxi si in regim de inchiriere, aprobarea caietului de sarcini. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 54 din 17.10.2011 privind revocarea HCL nr. 15 si a HCL nr. 16/06.04.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 55 din 17.10.2011 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 46/17.12.2008. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 56 din 17.10.2011 privind atribuirea denumirii de cartier „Corbeanca Park” pentru proiectul rezidential dezvoltat de SC BENBAR GRUP SRL si atribuirea de denumiri pentru strazile din cadrul acestui cartier. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 57 din 17.10.2011 privind revocarea HCL nr. 49/31.08.2011, prin care s-a aprobat in temeiul art. 14 din OG nr. 124/1998 concesionarea directa catre SC Cardio-Rec SRL a suprafetei de 930,10mp din incinta Dispensarului Uman Corbeanca, in vederea furnizarii de servicii medicale. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 58 din 17.10.2011 privind revocarea HCL nr. 48/31.08.2011, privind introducerea in inventarul bunurilor apartinand proprietatii private a comunei Corbeanca, a imobilului Dispensar Uman Corbeanca, situat in Corbeanca, str. Dispensarului. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 59 din 17.10.2011 privind introducerea in inventarul bunurilor apartinand proprietatii private a comunei Corbeanca, a imobilului Dispensar Uman Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 60 din 17.10.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Lucrari de protectie conducte magistrale ingropate ale SC Conpet SA”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 61 din 17.10.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidare mal rau Cocoivalistea”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 62 din 17.10.2011 privind demararea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare cu SC Company Holding AG SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 63 din 31.10.2011 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeanca pe trimestrul III al anului 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 64 din 31.10.2011 privind acceptarea donatiei facuta de Piso Dan Sabin, Vuza Desdemona Ileana, Ocneanu Adrian, Carsin Andrei Dorin, Popescu Ioana in calitate de coproprietari respectiv proprietari ai terenului in suprafata totala de 1142 mp. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 65 din 31.10.2011 privind completarea comisiei locale de ordine publica constituita prin HCL nr. 44/31.08.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 66 din 31.10.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate intocmit de Florescu Angel Narcis privind imobilul Dispensar Uman Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 67 din 31.10.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Intrarea Lagunei pentru strada de utilitate privata din satul Corbeanca, com. Corbeanca, jud. Ilfov, T.59, P.A172/12/1, A172/12, A172/13. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 68 din 07.11.2011 privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind concesionara prin licitatie publica a Dispensarului Comunal Corbeanca, cat si scoaterea la licitatie publica a imobilului Dispensar Comunal Corbeanca, in vederea concesionarii. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 69 din 07.11.2011 privind acceptarea donatiei facuta de Dl. Badea Ion privind terenul in suprafata de 458,56 mp, situat in T.59, satul Corbeanca, Com. Corbeanca, Jud. Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 70 din 07.11.2011 privind demararea procedurii de achizitie publica „Licitatie publica deschisa”, in vederea contractarii unui credit bancar necesar realizarii obiectivului de investitii Sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in comuna Corbeanca, Judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 71 din 07.11.2011 privind luarea la cunostinta de desemnarea d-nei Grigoras Anca ca diriginte de santier al lucrarilor ce vor fi executate in cadrul proiectului integrat FEADR Masura 322 „Modernizare retele de drumuri in comuna Corbeanca si Infiintare After School”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 72 din 20.11.2011 privind constituirea comisiei de analizare a ofertelor depuse in vederea concesionarii prin licitatie publica a Dispensarului Comunal Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 73 din 28.11.2011 privind demolarea imobilului apartinand proprietatii publice a comunei Corbeanca situat in sos. Unirii nr. 124, com. Corbeanca, jud. Ilfov, in care a functionat Dispensarul uman Corbeanca si SC RALF FARMACIE SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 74 din 28.11.2011 privind alocarea sumei de 35.000 lei in vederea organizarii Pomului de Craciun pentru copiii scolari si prescolari din comuna Corbeanca, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 75 din 22.12.2011 privind clasificarea ca strada secundara terenul in suprafata de 458,56 mp situat in T.59, P.A172/12, A172/12/1, A 172/13, cu nr. cadastral 2262/2, sat Corbeanca, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 76 din 22.12.2011 privind clasificarea ca strada secundara terenul in suprafata totala de 1142 mp (drum de acces), ce este format din terenul in suprafata de 572 mp (drum de acces), situat in T.29, P.107/3/20, nr. cadastral 4111/6 inscris in cartea funciara 10521, respectiv terenul in suprafata de 570 mp (drum de acces) situat in T.29, P.107/3/19, satul Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 77 din 22.12.2011 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2011 Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 78 din 22.12.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 386/2010, intocmita de S.C. Mina-M-C0m SRL, beneficiar SC FX Logic Real Estate SRL Vezi documentul>>