HOTARARI 2012
 • Hotararea nr. 1 din 20.01.2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnici economici ai proiectului de investitii: „Sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 2 din 29.02.2012 privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 3 din 29.02.2012 privind aprobarea unui numar de 16 burse de ajutor social pentru elevii din comuna Corbeanca, in cuantum de 100 lei fiecare/luna. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 4 din 29.02.2012 privind atribuirea denumirii de ALEEA CAMPUL CU MACI, pentru drumul (aleea) de utilitate private din satul Petresti, comuna Corbeanca cu nr. cadastral 2421/3, in suprafata de 2426,55 mp, situat in T.74, P.214/20. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 5 din 29.02.2012 privind atribuirea denumirii de cartier „OMNIS RESIDENCE” pentru proiectul imobiliar dezvoltat de SC NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 6 din 23.03.2012 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 7 din 23.03.2012 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 8 din 23.03.2012 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 9 din 23.03.2012 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 10 din 23.03.2012 privind stabilirea functiilor publice. Reorganizarea Politiei Comunitare Corbeanca in Politia Locala Corbeanca si aprobarea Regulamentului acesteia, aprobarea organigramei, a statului de functii  si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 11 din 04.04.2012 privind modificarea art.1 al HCL nr. 70/07.11.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 12 din 04.04.2012 privind atribuirea denumirii de Strada SOFIA pentru drumul de utilitate privata in suprafata de 3016 mp lot.55, avand nr. cadastrl 101515, satul Tamasi, com. Corbeanca, jud. Ilfov, T.110. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 13 din 04.04.2012 privind atribuirea denumirii de Strada ANKARA pentru drumul de utilitate privata in suprafata de 3235 mp lot.2, avand nr. cadastrl 101462, satul Tamasi, com. Corbeanca, jud. Ilfov, T.110. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 14 din 04.04.2012 privind infiintarea Societatii Comerciale „TRANS AUTO CORBEANCA” S.R.L. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 15 din 04.04.2012 privind atribuirea denumirii de Strada POMILOR pentru DE 319 din satul Tamasi, com. Corbeanca, jud. Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 16 din 24.04.2012 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 17 din 24.04.2012 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 18 din 24.04.2012 privind modificarea preambulului HCL nr. 1/20.01.2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 19 din 24.04.2012 privind aprobarea documentatiei de urnanism PUZ, PR. 12.03U/2012, intocmita de S.C. TELLURIS PROIECT SRL, beneficiar Radu Emilian si Sarcane Ana-Irina. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 20 din 24.04.2012 privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a unui numar de 8 strazi aflate in proprietatea comunei Corbeanca pentru realizarea Obiectivului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Corbeanca” pe perioada realizarii proiectului prin programul national de dezvoltare a infrastructurii. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 21 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Enache Ion din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 22 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisiadoamnei Talamete Ionelia din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de aceasta . Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 23 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Gheorghe Petre din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 24 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Niculae Ion din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 25 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Enache Constantin din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 26 din 20.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 27 din 20.06.2012 privind validarea mandatelor de consilier al Consiliului Local al comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 28 din 20.06.2012 privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 29 din 20.06.2012 privind alegerea Presedintelui de sedinta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 30 din 20.06.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 31 din 20.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 32 din 09.07.2012 privind desemnarea domnului Anton Valeriu, reprezentant legal al proiectului integrat FEADR, Masura 322, „Asfaltare drumuri comunale, cladire After School si festival cu specific local”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 33 din 13.09.2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. DU 20/1/2010, beneficiar Sandu Cristian Andrei si Panait Liliana. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 34 din 13.09.2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. U1/2010, beneficiar S.C CHRYMICO INVEST SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 35 din 13.09.2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 21/2010, beneficiar S.C NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 36 din 13.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 37 din 13.09.2012 privind aprobarea Statutului comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 38 din 27.09.2012 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 39 din 29.10.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne de 3.000.000 lei cu o maturitate de 3 luni, pentru plata lucrarilor din cadrul contractului de lucrari  nr. 80/ 26.01.2011, aferent proiectului integrat FEADR, Masura 322 „Modernizare retele de drumuri si infiintare After School”. Vezi documentul>>