HOtARARI 2014
 • Hotararea nr. 1 din 30.01.2014 privind constituirea Comisiei de analizare a cererilor formulate in baza OUG m. 5112006, privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 2  din 30.01.2014 privind moditicarea Organigramei, a statului de functii publice, ca urmare a moditicarilor realizate in structura aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 3   din 30.01.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 4  din  30.01.2014 privind aprobarea aderarii Consiliului Local Cocorasti Colt din judetul Prahova, Consiliului Local Manesti din judetul Prahova, Consiliului Local Cornesti din judetul Dambovita, Consiliului Local Sacele din judetul Constanta si a Consiliului Local Moldoveni din judetul Ialomita, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 5  din 21.02 .2014 privind aprobarea deblocarii si utilizarii excedentului bugetar al anului 20 13 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 6  din  21.02.2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 20 l4 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 7  din 21.02.2014 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2014  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 8 din  21.02.2014 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 9 din 21.02.2014 privind prelungirea cu 2 (doi) ani a contractului nr .3257/28 .03 .2006  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 10 din 21.02 .2014 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finantări nerambursabile in anul 2014 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activ ităti nonprofit de interes general, în domeniul sportului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 11  din  21.02.2014 privind casarea/scoaterea din uz a obiectelor de inventar ale Clubului Sportiv Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 12 din  21.02.2014 privind aprobarea transferului obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe de la Clubul Sportiv Corbeanca către Asociatia Club Sportiv Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 13 din  21.02.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. DU 11112013 , beneficiar SCEFtHYMIOU SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 14 din  21.02.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 12/2011 beneficiar: SC NAtALIA PROPERtIES INVESt SRL  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 15 din 21.02 .2014 privind  aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatiilor tehnico-economici intocmit de SC DRUM CONCEPt SRL, privind „Repararea si intretinerea retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 16 din 18.03.2014 privind aprobarea unui schimb de terenuri Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 17 din 18.03.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 18 din 18.03.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Pr. Nr.DU 250/20 13, beneticiar Radu Emilian Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 19 din  18.03.2014 privind atribuirea denumirii de strada Sucevita pentru DE 126/1 din satul Ostratu, comuna Corbeanca, t.36, 38, P.123, 127 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 20 din  18.03.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Modernizarea, repararea si intretinerea retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca”, cu suma de 11.367.983 lei, tVA inclus. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 21 din  02.04.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 22 din 02.04.2014 privind aprobarea aderarii localitatilor Puchenii Mari, Gorgota si tinosu din Judetul Prahova, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 23 din 02.04.2014 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 2014-2015 in comunaCorbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 24 din 02.04.2014 privind completarea Anexei la HCL nr. 24/26.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 25 din  .2014 privind demararea procedurilor legale in vederea edificarii unei constructii usoare in suprafata de aproximativ 53,10 mp, in vederea desfasurarii de activitati postale, pe terenul in suprafata de 1518 mp, proprietatea publica a comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 26 din  02.04.2014 privind modificarea pct.III din Anexa la HCL nr.17/31 .07.2008 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 27 din 02.04.2014 privind demararea procedurilor legale in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 70.000 mp, situat pe raza comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 28 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Casetare canal desecare CD 103” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 29 din  02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Constructie adapost pentru calamitati si situatii de urgenta” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 30 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Extindere Primarie P+1E, in Comuna Corbeanca, judetul Ilfov” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 31 din  02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Amenajare piste pentru biciclisti si casetarea santurilor existente in Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 32 din  02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Inchiderea si acoperirea teraselor etaj 2 dispensar uman Comuna Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 33 din 28.04 .2014 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 34 din 22.05.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 35 din 22.05.2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 36 din 22.05.2014 privind atribuirea de denumiri pentru strazile din cartierul CORBEANCA PARK Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 37 din 22.05.2014 privind atribuirea de denumiri pentru strazile  in Comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 38 din  22.05.2014 privind aprobarea situatiilor financiare ale se tRANS AUtOCORBEANCA SRL, la data de 31.12.2013″ Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 39 din  19.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 40 din  30.07.2014 privind incetarea raportului de munca al domnului Grecu Viorel incadrat pe postul de consilier juridic I al Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 41 din  30.07.2014 privind revocarea HCL 65/19.09.3013 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 42 din  30.07.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare si modernizare Scoala tamasi” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 43 din  30.07.2014 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul II al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 44 din  25.08.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, Pr. Nr.DU 010311 /2011 , beneficiar SC MENACHE INVEStItII SRL, SC MENOR tOP INVEStItII SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 45 din  25.08.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 46 din 25.08.2014 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in cuantum de 2.000.000 lei, in vederea finalizarii proiectelor de investitii in curs cat si a celor aprobate prin bugetul general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 47 din 25.08 .2014 privind instituirea taxei speciale de salubritate in comuna Corbeanca, Judetul Ilfov  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 48 din 25.08.2014 privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr.1087/30.01.20 14, incheiat intre Comuna Corbeanca si Asocierea SC MARIBO SERV SRL si SC VBt BESt SERVICE SRL, privind concesionarea suprafetei de 158.78 mp luciu apa – Lacul nr.2, apartinand domeniului public al comunei Corbeanca.Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 49 din 25.08.2014 privind demararea procedurilor legale in vederea incheierii unui contract de locatiune pentru o suprafata de teren de 69.857 mp, situat pe raza comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 50 din 08.09.2014 privind modificarea Anexei la HCL nr. 46/25.08.2014, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in cuantum de 2.000.000 lei, in vederea finalizarii proiectelor de investitii in curs cat si a celor aprobate prin bugetul general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 51 din 08.09 .2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Constructie Posta Comuna Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 52 din  29.09.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 53 din  29.09.2014 privind stabilirea rangului si zonarea Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 54 din  07.10.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55 din  07.10.2014 privind  aprobarea bugetului centralizat al imprumuturilor interne pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 56 din  07.10.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ,PR. Nr.010313/2013 , beneficiar Gavrila Marius si Gavrila Nicoleta Monica Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 57 din  07.10.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD,Pr. Nr.DU 437/2014, beneficiar SC SOHO DEVERDE SRl  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 58 din 30.10.2014 privind  aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Casetare canal desecare CD 133 C” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 59 din  30.10.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, „Pr. Nr.04 U/20 13, beneficiar SC BSD INVEStMENtS PROJECt ONE SRL” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 60 din  30.10.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate etapa a III-A si a indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier stradal” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 61 din  30.10.2014 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul III al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 62 din  19.11.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 63 din  19.11.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, Pr.t 13.20, beneficiar Botez Bogdan Gabriel si Chioariu Mihai Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 64 din 19.11 .2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru investitia „Centrul Sportiv ARENA CORBEANCA” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 65 din  03.12.2014 privind alocarea sumei de 40.000 lei in vederea organizarii Pomului de Craciun pe anul 2014, pentru copiii scolari si prescolari din comuna Corbeanca, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 66 din 03.12 .2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 67 din  16.12.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 68 din 16.12.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, Nr. 20/2010, beneficiari Petrescu Fanica, Pitu Niculina, Dan Irina, Vasile Elena Daniela. Vasile Adrian. Anca Ioana, Anca Daru, Ciurescu Stefan titus, Ciurescu Nicoleta Adina, Sinn Alexandra Carmen, Nistor Ion , Lupsa Realini, Lupsa Narcisa Cristina, Niculcea George Adrian, Niculcea Irina, Prisaca Razvan Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 69 din 16.12 .2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD,Nr.59/2014, beneficiar SC REWE PROJEKtEtRWICKLUNG ROMANIA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 70 din  16.12.2014 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 201 5-2016 in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 71 din  16.10.2014 privind modificarea si completarea art.18 alin.2 lit.b din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”, cat si completarea art.33 din Dispozitii generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare.Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 72 din 16.12.2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul IV al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 73 din 29.12.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale cat si a altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2015  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 74 din 29.12.2014 privind stabilirea rangului Comunei Corbeanca si zonarea Comunei Corbeanca  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 75 din 29.12.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul institutiei primarului comunei Corbeanca, pentru anul 2015  Vezi hotararea>>