HOTARARI 2015
 • Hotararea nr. 1 din 08.01.2015 privind instituirea taxei speciale de salubritate in comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>Vezi anexa>>
 • Hotararea nr. 2 din 08.01.2015 privind acoperirea deficitului bugetului local la sectiunea de dezvoltare si deficitul bugetului general consolidat pe anul 2014, din excedentul bugetului local Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 3 din 04.02.2015 privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietate publica a comunei Corbeanca in suprafata de 22.511 mp. situat in T.85, P. 245/74, numar cadastral 102648, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, in vederea realizarii obiectivului „CASA DE CULTURA” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 4 din 26.02.2015 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 5 din 26.02.2015 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 2015-2016 in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 6 din 26.02.2015 privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 7 din 05.03.2015 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 8 din 16.03.2015 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2015 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sportului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 9 din 16.03.2015 privind modificarea Anexei la HCL nr. 70/16.12.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul 2015-2016, in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 10 din 16.03.2015 privind acordarea unui numar de 25 de burse de merit in cuantum de 200 lei/elev/semestru, pentru elevii scolilor din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 11 din 16.03.2015 privind modificarea statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara apa-canal Constanta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 12 din 16.03.2015 privind acceptarea donatiei facuta de Domnul Stere Tinel Ionut, privind terenul in suprafata de 97 mp, avand nr. cadastral 111119, situat in T.3, P.283, Intrarea Matina, Satul Petresti, Com. Corbeanca, jud. Ilvov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 13 din 18.03.2015 privind modificarea anexei I si III la HCL NR. 07/05.03.2015, privind aprobarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015
 • Hotararea nr. 14 din 29.04.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru investitia „Anexa primarie-stare civila” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 15 din 29.04.2015 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 16 din 21.05.2015 privind participarea UAT Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 17 din 28.05.2015 privind aprobarea asocierii Comunei Corbeanca cu Judetul Ilfov si cu alte  unitati administrative- teritoriale din judetul ilfov precum si cu Municipiul Bucuresti – Consiliul General al municipiului bucuresti, in vederea constituirii asociatiei de dezvoltare intercomunitara „ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 18 din 28.05.2015 privind demararea procedurilor in vederea achizitionarii de microbuze in vederea desfasurarii activitatii de transport public local de calatori Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 19 din 28.05.2015 privind aprobarea  modificarii organigramei si statului de functii pentru  aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 20 din 28.05.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 21 din 28.05.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, la data de 31.12.2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 22 din 28.05.2015 privind preluarea fara plata a microbuzului marca Mercedes-Benz-Sprinter, transmis catre institutia noastra de catre Ministerul Dezvoltarii si Administratiei  Publice Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 23 din 29.06.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Casetare Canal de Desecare Cd 133 Strada Socului” din amenajarea de desecare gravitationala Tamas-Corbeanca-Otopeni-Tunari Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 24 din 06.07.2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N .I.” S.A., a amplasamentului (teren) proprietate publica a comunei Corbeanca, in suprafata de 4.000 mp, situat in Tarla 85, Parcela 245/74, cu numar cadastral 111115 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Centru Cultural, in localitatea Corbeanca, judetul I1fov”. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 25 din 06.07.2015 privind modificarea pct IV din Anexa la HCL nr.17/31.07.2008 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 26 din 06.07.2015 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ApaCanal Constanta”, in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 27 din 30.07.2015 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR, D.U. 13/APR. 2015, beneficiar SC RALCO TOURING SRL  Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 28 din 30.07.2015 privind transferul soldului de 60,44 lei din contul RO 47TREZ4215004XXX000176 deschis la Trezoreria Ilfov, pentru Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, in contul Comunei Corbeanca nr.R065TREZ42221 360250XXXXX Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 29 din 17.08.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 30 din 17.08.2015 privind atribuirea denumirii de STRADA MATINA, pentru drumul de utilitate publica DS 278, din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 31 din 14.09.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 32 din 14.09.2015 privind acceptarea donatiei facuta de ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX REZIDENTIAL CORBEANCA-PARADISUL VERDE Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 33 din 30.09.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii aferente aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca, precum si infiintarea si organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor la nivelul Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 34 din 30.09.2015 privind completarea anexei la HCL nr.24/26.08 .1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov, cu drumul de explotare D.E. 188. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 35 din 07.10.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 36 din 07.10.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 37 din 27.10.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 38 din 27.10.2015 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul III al anului 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 39 din 27.10.2015 privind darea in folosinta gratuita pe 0 perioada de 10 ani,  catre SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TAMASI -CORBEANCA, a microbuzului scolar marca Mercedez-Benz/CIBRO, avand numarul de identificare WDB906155FN613380 si numar de inmatrieulare IF-06.PCC proprietatea privata a Comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 40 din 27.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 41 din 27.10.2015 privind modificarea statului de functii aferent Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 42 din 27.10.2015 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/22.07.2013 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 43 din 27.10.2015 privind atribuirea denumirii de Strada Gorjului, pentru drumul de exploatare DE 262, din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 44 din 27.11.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Amenajare piste pentru biciclisti si realizari canalizare pluviala pe DJ 101 in Comuna Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 45 din 27.11.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Bazin de inot in Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 46 din 10.12.2015 privind aprobarea D.A.L.I. pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita Petresti” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 47 din 10.12.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 48 din 10.12.2015 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozabile si taxelor locale, alte taxe speciale si amenzi aplicabile in anul fiscal 2016, in comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 49 din 10.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul institutiei primarului comunei Corbeanca, pentru anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 50 din 10.12.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 51 din 10.12.2015 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, catre SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL a autoturismului proprietatea privata a Comunei Corbeanca, avand numarul de inmatriculare IF-01-PCC si numar de identificare UU1LSDAAH33701898 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 52 din 10.12.2015 privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere gradinita Petresti” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 53 din 23.12.2015 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul IV al anului 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 54 din 23.12.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55 din 23.12.2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Corbeanca pentru perioada 2014-2020 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 56 din 23.12.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>