HOTARARI 2016
 • Hotararea nr. 1 din 22.01.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul 2016-2017, in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 2 din 22.01.2016 privind aprobarea Regulamentului, Serviciului de salubrizare al localitatii Corbeanca, a Caietului de Sarcini, a Fisei de date a achizitiei, a Contractului Serviciului de Salubrizare al comunei Corbeanca, cat si alegerea procedurii de licitatie deschisa. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 3 din 22.01.2016 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei, etapa I” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 4 din 22.01.2016 privind aprobarea utilizarii sumei de 567.000 lei aprobata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru obiectivul de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei, etapa I” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 5 din 01.02.2016 privind aprobarea finantarii din partea Consiliului Local Corbeanca, cu suma de 9.453.983.83 lei, a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, ca urmare a modificarii T.V.A. la 20%, pentru restul lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in cadrul obiectivul de investitii:  „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca, etapa I” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 6 din 01.02.2016 privind Asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca, etapa II” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 7 din 24.02.2016 privind Asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Corbeanca, etapa a II-a” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 8 din 24.02.2016 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 9 din 29.03.2016 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe  anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 10 din 29.03.2016 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sportului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 11 din 29.03.2016 privind acordarea unor facilitati fiscale in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 12 din 29.03.2016 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor  din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 13 din 29.03.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Corbeanca. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 14 din 29.03.2016 privind aprobarea continuitatii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Corbeanca nr. 3257/28.03.2006, pana la desemnarea unui castigator al gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Corbeanca, dar nu mai mult de 90 de zile de la data expirarii contractului de cesiune nr. 3257/28.03.2006 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 15 din 29.03.2016 privind atribuirii denumiri de: strada Paladinilor, strada Cavalerilor, strada Arcasilor, strada Lancierilor, strada Domului, Castelului, strada Arenei Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 16 din 29.03.2016 privind atribuirii denumiri de „Strada Nordului” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 17 din 25.04.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 18 din 25.04.2016 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 19 din 25.04.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul 2016-2017, in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 20 din 25.04.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru urmatoarele strazi: Molidului, Independentei, Burlacului, Poiana Putului, Narcisei, Sportului, Toamnei, Socului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 21 din 25.04.2016 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Corbeanca in fata instantelorjudecatoresti Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 22 din 26.05.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 23 din 26.05.2016 privind revocarea HCL nr. 32/14.09.2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 24 din 26.05.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, la data de 31.12.2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 25 din 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 26 din 23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilier al Consiliului Local al comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 27 din 23.06.2016 privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 28 din 23.06.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 29 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 30 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 31 din 04.07.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 32 din 04.07.2016 privind incetarea mandatului de administrator si director al SC Trans Auto Corbeanca SRL, detinut de Dl Ene Marius si numirea ca administrator si director al SC Trans Auto Corbeanca SRL, a Dlui Enache Ion Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 33 din 13.07.2016 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare a localitatii Corbeanca nr. 3257/15371 din 28.03.2016 pe o perioada de 4 luni de zile Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 34 din 13.07.2016 privind incetare ade drept a mandatului de consilier local a domnului Gheorghe Petre si declararea ca vacant a locului detinut de acesta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 35 din 13.07.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ionita Ionel Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 36 din 13.07.2016 privind incheierea protocolului intre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare R.A. si Consiliul Local Corbeanca, privind intretinerea de catre Consiliul Local Corbeanca a canalelor care traverseaza comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 37 din 26.07.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 38 din 26.07.2016 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul II al anului 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 39 din 26.07.2016 privind aprobarea „Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii” pentru  lucrarile de intretinere si curatire canale de desecare si a indicatorilor tehnico-economici Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 40 din 26.07.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea consiliului local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier stradal, etapa a IV-a” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 41 din 08.08.2016 privind aprobarea infiintarii de catre Consiliul Local Corbeanca a Asociatiei Grupului de Actiune Locala (GAL) Cociovalistea, cu personalitate juridica, de drept privat. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 42 din 08.08.2016 privind modificarea art. 2 al HCL nr. 9/31.07.2008 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 43 din 08.08.2016 privind atribuirea denumirii de Strada Odaile, pentru drumurile de exploatare DE 306; DE 309; DE 286 si DE 291, situate in comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 44 din 08.08.2016 privind atribuirea denumirii de Intrarea Independentei, pentru drumul de utilitate publica, situate in satul Corbeanca, Comuna Corbeanca, Jud. Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 45 din 08.08.2016 privind completarea anexei la HCL nr. 24/26.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 46 din 08.08.2016 privind modificarea HCL nr.31/13.05.1013 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 47 din 08.08.2016 privind completarea anexei la HCL nr. 24/26.08.1999, privind aprobarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 48 din 08.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea consiliului local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier stradal, etapa a IV-a” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 49 din 16.08.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 50 din 04.07.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 51 din 05.09.2016 privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru copiii inscrisi la Gradinita cu program prelungit din satul Tamasi, comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 52 din 05.09.2016 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 53 din 05.09.2016 privind atribuirea denumirii de Strada Crangului pentru drumurile de exploatare DE 152 si DE 373/1 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 54 din 05.09.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind „Imprejmuire latura din spate a Primariei Comunei Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55 din 05.09.2016 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca, aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si servicii publice din subordinea consiliului local Corbeanca. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55bis din 03.10.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 56 din 03.10.2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice numirii si eliberarii din functie a administratorului public. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 57 din 03.10.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind realizare parc Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 58 din 03.10.2016 privind asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 59 din 03.10.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului si a caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare din Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 60 din 03.10.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 61 din 03.10.2016 privind aprobarea regulamentului de ordine interioara al SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 62 din 03.10.2016 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 63 din 03.10.2016 privind atribuirea denumirii de Intrarea Crinului, pentru terenul in suprafata de 72,04 mp drum public si terenul in suprafata de 777.67 mp drum privat identificat cu numar cadastral 3850/4, situat in satul Tamasi, Comuna Corbeanca, jutetul Ilfov Vezi hotararea>>