Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitatea al primarului comunei Corbenca cuprinde:

 • Prevederi generale
 • Obiectul de activitate
  -atributiile primarului comunei Corbeanca
  -atributiile viceprimarului comunei Corbeanca
  -atributiile secretarului comunei Corbeanca
 • Patrimoniul comunei Corbeanca
 • Bugetul si administrarea acestuia
 • Structura organizatorica si tipuri de relatii
 • Dispozitii finale si tranzitorii
 • Indatoriri generale

  Vezi regulamentul>>