Canal și Apă

S.C. RAJA S.A. Constanta este operatorul sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Comuna Corbeanca. În urma finalizarii proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta – Ilfov”,  beneficiati de garanția unui sistem de canalizare cu functionare continuă la cele mai inalte stadarde.

Referitor la sistemul de canalizare, este important sa fiti informat de faptul ca veti beneficia de o tehnologie de colectare cu vacuum a apei uzate. Acest sistem modern a fost singura solutie posibil a fi adoptata in localitatea Corbeanca. si presupune anumite responsabilitati din partea tuturor abonatilor pentru a asigura functionarea corecta a retelei de canalizare, respectiv pentru a evita colmatarea/blocarea/avarierea conductelor. In acest sens, va rugam sa respectati urmatoarele reguli:

 • NU interveniti asupra instalatiilor amplasate pe domeniul public.
 • NU evacuati in reteaua dvs. interioara corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 5 cm.
 • NU aruncati in reteaua de canalizare materiale textile sau/si materiale plastice care nu sunt biodegradabile (cârpe, şerveţelele umede, tampoane, prezervative, scutece, betisoare cosmetice, folii/pungi polietilena, etc).
 • NU aruncati in reteaua de canalizare produse chimice toxice (dezinfectanti, diluanti, vopseluri, adezivi, etc), materii grase (ulei de gatit, ulei de motor, etc), produse inflamabile (pacura, benzina, motorina, eter, cloroform, etc), substante de protectie a plantelor (fito-sanitare),
 • Nu aruncati aruncati in reteaua de canalizare materiale inerte care in contact cu apa produc depuneri solide dure, aderente, abrazive (gips, ipsos, ciment, var, adezivi, nisip, etc).

Imobilul dvs. va fi conectat printr-un camin de vizitare aflat in interiorul proprietății dvs la o camera de colectare cu vacuum amplasata in afara proprietatii. La acea camera vor fi conectate si imobilele invecinate. In cazul in care oricare utilizator conectat la camera respectiva incalca regulile de mai sus, camera se va bloca, iar apa uzata din aceasta nu va fi transferata in conducta principala de canalizare, efectul imediat fiind stagnarea si ulterior refularea apei uzate in sistemul dvs. de canalizare interior.

Deblocarea camerei poate fi facuta doar de personalul operatorului, fiind necesare instrumente specializate pentru interventie, pe care acesta le detine. Orice interventie neautorizata este interzisa si poate duce la deteriorarea definitiva a camerei de conexiune.

In cazul in care constatati stagnarea apei uzate in instalatia dvs. de canalizare, va rugam sa apelati operatorul pentru interventie la nr. de telefon 0241-924. In cazul in care deficientele se datoreaza exclusiv utilizatorului, incepand cu a doua interventie se va percepe un tarif care va varia în funcție de specificul fiecărei avarii. Intrucat operatorul nu are posibilitatea identificarii utilizatorului responsabil de producerea blocajului, costurile interventiilor se vor  imputa in mod egal tuturor abonatilor conectati la căminul de vacuum care îi deservește.  Va informam ca se poate aplica acest tarif utilizatorului care a cauzat blocajul, daca printr-un proces verbal scris se indica abonatul responsabil.

NOTĂ: Procedurile de bransare/racordare la rețeaua publică vor putea fi demarate numai cu avizul prealabil emis de SC RAJA SA, după recepția lucrărilor care va fi notificată populației de către operator.

 

Începând cu data de 4 decembrie 2017 lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare sunt finalizate și  funcționale pe raza întregii comune Corbeanca.

Conform prevederilor art. 31 al. 1 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă  si de canalizare ”furnizarea/prestarea  serviciului de alimentare  cu apă și canalizare se realizează  numai pe bază de contract de furnizare/prestare […], iar potrivit prevederilor  art. 46^1 din Legea 51/2006 este infracțiune branșarea/racordarea  la sistemul public de apă și canalizare fără bază contractuală.

Pe această cale,  vă invităm la sediul SC RAJA SA din loc. Buftea strada Studioului nr. 3 jud. Ilfov în vederea initierii procedurilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentarea cu apă și canalizare și a  incheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de apă și canalizare.

Atasăm prezentei informări ”Cererea tip privind emiterea avizului de alimentare cu apă și/sau canalizare” precum și lista documentelor care însoțesc cererea meționată mai sus.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:

Secretariat               0241 481 680

Serviciul Tehnic       0241 481 689

Serviciul Contracte   0241 481 684

Relații clienți             0241 481 683

 

Documente  pentru obținerea avizului definitiv pentru branșare / racordare la sistemuI de apă și canalizare:

Persoane fizice

 1. Cerere tip completată;
 2. Documente de proprietate (copie);
 3. Carte de identitate / Buletin de identitate (copie);
 4. Plan de încadrare în zona cu terenul marcat;
 5. Plan de situație / amplasament;
 6. Proiect pentru branșament apa și racord canalizare

 

Persoane iuridice:

 1. Cerere tip completată;
 2. Documente de proprietate (copie);
 3. Carte de identitate / Buletin de identitate (copie);
 4. Plan de încadrare în zonă cu terenul marcat;
 5. Plan de situație / amplasament;
 6. Certificat de înregistrare fiscală;
 7. Certificat în scopuri de
 8. Proiect pentru branșament apa și racord canalizare

Telefoane de contact:

Șef Sector Corbeanca: TABĂRĂ ȘTEFAN 0754.236.660; Serviciul Tehnic: 0241 481 689