Prelungire TRANSPORT PUBLIC LOCAL către Buftea

Primăria Comunei CORBEANCA are intenția de a prelungi traseul Cursei Regulate de Transport Public Local, ce asigură în acest moment, din 2018, distanța dintre DN1 și Gara Buftea. Liniile STB 441 și 441 B fac legătura dintre Piața Presei și Ostratu, respectiv Tamași, tur – retur. Deși s-a dorit un termen de începere a traseului ce ar fi trebuit să coincidă cu începutul școlilor, pe data de 11 Septembrie 2023, se lucrează la definitivarea documentelor necesare pentru a se desfășura această activitate în deplină legalitate.

Convocarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca pentru data de 01.08.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov, având următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI), 2. Proiect de hotărâre privind înființarea de trasee turistice / expres în regiunea București-Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice / expres.

Primăria Comunei CORBEANCA prelungește perioada în care se află în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre inițiat de Domnul Adrian SNAGOVEANU, Viceprimar cu atribuții de Primar, privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei CORBEANCA până la data de 07.08.20.23, ora 12:00. Persoanele interesate pot trimite în scris la adresa de e-mail primarie@primariacorbeanca.ro sau direct la registratura instituției: propuneri, sugestii asupra proiectului de hotărâre mai sus menționat. Prezentul anunț a fost postat pe site-ul instituției și la avizier, astăzi 26.07.2023, ora 15:00. Atașăm alăturat Proiectul de Hotărâre.