Convocarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca pentru data de 01.08.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov, având următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI), 2. Proiect de hotărâre privind înființarea de trasee turistice / expres în regiunea București-Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice / expres.