Finalizate

INVESTIȚII FINALIZATE:

  • Casa Tineretului – Ostratu
  • Dispensarul comunal – Corbeanca
  • Străzi asfaltate:
    2009-2010: Crinului, Trandafirului, Garoafei, Potcovarilor, Ateneului, Intrarea Trandafirului, Intrarea Potcovarilor, Conacului, Eternității, Ciocârliei, Sportului, Dudului, Astrelor, Ciobanului, Alunișului, Aleea Veronica, Molidului, Spiralei, Malu cu Flori, Amurgului, Hipodromului, Cireșului, Toamnei, Școlii, Magnoliei, Mărgăritarului 2011: Cantonului, Dispensarului, Fermei, Iepurașului, Laguna Albastra, Macului, Ogorului, Piscului, Rozelor, Speranței, Stația de Epurare, Arcadei, Frumoasa
    (măsura 322)
  • Grădinița Tamași
  • After-School Ostratu (proiect integrat FEADR măsura 322)
  • Modernizare rețele de drumuri: Cantonului, Ogorului, Dispensarului (proiect integrat FEADR măsura 322)