Începe derularea proiectului ,,Înființare infrastructură școlară în comuna Corbeanca, județul ilfov”, cod SMIS 122116, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială comuna CORBEANCA, jud. Ilfov Are o valoare totală de 36.710.071,99 lei, din care valoarea totala eligibila este 35.869.578,69 lei si valoare neeligibila 840.493,30 lei, valori inclusiv TVA.

Comunicat Scoala Primaria Corbeanca https://www.primariacorbeanca.ro/wp-content/uploads/2022/11/Comunicat-Scoala-Primaria-COrbeanca-2.pdf