Întâlnire în data de 25. 03.2023, ora 11:00, în incinta Școlii Generale numărul 1 Corbeanca, referitoare la serviciile de integrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor UAT Corbeanca , Jud. Ilfov în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

https://www.primariacorbeanca.ro/wp-content/uploads/2023/03/anunt-sedinta-25.03.2023-2.pdf