Corbeanca: Școala gimnazială nr. 1 Corbeanca

Strada Independenței, nr. 15, comuna Corbeanca

Persoană de contact: Scarlat Maria – telefon: 021.2666.052

Tamași: Școala gimnazială nr. 2 Corbeanca – Tamași

Număr de copii: 134

Adresa: Șoseaua Unirii, nr 411, sat Tamași, Comuna Corbeanca

Persoană de contact: secretar Grigore Liliana

telefon: 021.2666.077

Facebook