Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Corbenca cuprinde:

 • Prevederi generale
 • Obiectul de activitate
  -atribuțiile primarului comunei Corbeanca
  -atribuțiile viceprimarului comunei Corbeanca
  -atribuțiile secretarului comunei Corbeanca
 • Patrimoniul comunei Corbeanca
 • Bugetul și administrarea acestuia
 • Structura organizatorică și tipuri de relații
 • Dispozitii finale și tranzitorii
 • Îndatoriri generale

Vezi regulamentul