PROGRAM DE COLECTARE A DEȘEURILOR:

CORBEANCA: MARȚI și VINERI

PETREȘTI: MARȚI și VINERI

TAMAȘI: LUNI și JOI

OSTRAT: LUNI și JOI

MECHEA: LUNI și JOI

LAGUNA ALBASTRĂ: LUNI și JOI

PARADISUL VERDE: MIERCURI

 

TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE PRIVIND GUNOIUL MENAJER 2021:

 • Pentru persoane fizice în cuantum de 12 lei / lună / persoană majoră – pentru activitatea de colectare și pentru transportul separat al deșeurilor menajere

TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC 2021:

 • Pentru persoane fizice în cuantum de 6 lei / lună / gospodărie – pentru curățenia și întreținerea spațiilor publice, deszăpezirea, combaterea gheții și a poleiului de pe domeniul public precum și alte activități asimilate acestora, pentru fiecare locuință situată în comuna Corbeanca;
 • Pentru persoane juridice în cuantum de 25,2 lei / lună pentru curățenia și întreținerea spațiilor publice și deszăpezirea, combaterea gheții și a poleiului de pe domeniul public precum și alte activități asimilate acestora, pentru fiecare societate comercială, asociație familială sau întreprindere individuală situată pe raza comunei Corbeanca;

În conformitate cu prevederile are. 485 alin, (1) din Legea 227/2015, sunt scutită de la plata Taxei speciale de salubrizare persoanele prevăzute de articolul 485 alin. (1), litera f), mai exact pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrat în gradul I (unu) de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I (unu) de invaliditate.

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 01 în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentând gunoi menajer pentru utilizatorii casnici Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 02 în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice care nu desfășoară activități economice pe raza comunei Corbeanca Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 03 în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane fizice/juridice care au închiriat persoanelor juridice ce desfășoară activități economice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc.) Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 04 în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentând gunoi menajer pentru utilizatorii persoane juridice care desfășoară activități economice pe raza comunei Corbeanca Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 05 în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentând gunoi menajer pentru utilizatorii persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale pe raza Comunei Corbeanca Descarca

 

Tarife practicate de SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, conform HCL 80/23.12.2019

PERSOANE JURIDICE

 1. TAXA PRELUARE DESEURI MENAJERE = l 54,70 LEI/MC/LUNA (minim 1 mc)
 2. TAXA PENTRU PRELU AREA SI ELIMIN AREA DESEURILOR VOLUMINOASE (MOB ILIER, SALTELE, CANAPELE ETC) = 300 LEI / MC
 3. TAXA PRELUARE DESEURI VEGETALE BIODEGRADABILE (IARBA, FRUNZE) = 3 LEI /SAC DE 120 L
 4. TAXA PRELUARE DESEURI VEGETALE BIODEGRADABILE (CRENGI, VREJI, COCENI, COARDA DE VITA DE VIE ETC ) = 50 LEI / MC
 5. TAXA PENTRU PRELUAREA DESEURILOR AMESTEC DE BETON, CARAMIZI SI ALTE MATERIALE REZULTATE IN URMA ACTIVITATII DE CON STRUIRE = 290 LEI + TVA / TONA
 6. TAXA ELIBERARE CONTRACT DE SALUB RIZARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
  1. TAXA PENTRU ELIB ERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NECESARA EDIFICARE ANEXA LOCUINTA, EDIFICARE GARD, COMPARTIMENTARI INTERIOARE = 500 LEI
  2. PENTRU O CASA AVAND O SUPRAFATA DESFASURATA DE PANA LA 200 MP = 2.000 LEI
  3. PENTRU O CASA CU O SUPRAFATA DESFASURATA CUPRINSA INTRE 200 — 400 MP = 4.000 LEI
  4. PENTRU O CASA AVAND O SUPRAFATA DESFASURATA MAI MARE DE 400 MP = 6.000 LEI
  5. PENTRU O CASA DUPLEX (2 UNITATI LOCATIVE) INSIRUITE SI COLECTIVE (BLOC DE APARTAMENTE) = 2.000 LEI/UNITATE LOCATIVA
  6. IN CAZUL CONSTRUCTIILOR CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SE VA PERCEPE O TAXA DE 4.000 LEI PENTRU FIECARE 200 MP CONSTRUITI

   

  PERSOANE FIZICE

 1. TAXA PENTRU PRELUAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR VOLUMINOASE (MOB ILIER, SALTELE, CANAPELE ETC) = 300 LEI MC
 2. TAXA PRELUARE DESEORI VEGETALE BIODEGRADAB ILE (IARBA, FRUNZE) = 3 LEI/SAC DE 120 L
 3. TAXA PRELUARE DESEURI VEG ETALE BIODEGRADABILE (CRENGI, VREJI, COCENI, COARDA DE VITA DE VIE ETC ) = 50 LEI/MC

Prin Hotărârea nr. 1 / 16.01.2017 a Consiliului Local al Comunei Corbeanca a fost atribuit serviciul public de salubrizare al comunei Corbeanca către SC Trans Auto Corbeanca SRL

Datorită faptului că serviciul de salubritate este asigurat de SC Trans Auto Corbeanca SRL, a fost posibilă utilizarea de forță de muncă locală, reducerea persoanelor asistate social, venituri mai mari din impozitele care sunt colectate la bugetul local.
Obiectivele acestui serviciu de salubritate sunt: colectarea eficientă a gunoiului, colectarea selectivă a deșeurilor, precum și a menținerii tarifelor la un nivel cât mai scăzut, pe măsură ce se va amortiza costul mijloacelor fixe achiziționate.
Este o perioadă de organizare și de punere la punct a procedurilor de lucru, motiv pentru care mulțumim tuturor cetățenilor pentru disponibilitate și răbdare.

Mașinile și echipamentele specifice achiziționate sau în curs de achiziționare vor face posibilă prestarea unui serviciu de salubritate la standarde europene.


DATE DE CONTACT PENTRU SESIZĂRI:

IONIȚĂ NICOLAE VIOREL

DIRECTOR COMERCIAL TRANS AUTO CORBEANCA SRL

Telefon  0799.979.405 (Program L-V, între orele 8-16)

Email:

transautocorbeanca@gmail.com;

salubritate@primariacorbeanca.ro