Cultură

CENTRUL CULTURAL CORBEANCA

(investiție în curs de realizare)

Acest centru va permite comunității Corbeanca să aibă acces la evenimente culturale, conferințe, spectacole și nu în ultimul rând să poată organiza întâlniri cu membrii comunei. Aici vor fi organizate diverse activități și cercuri destinate copiilor dar și adulților.

Centrul cultural Corbeanca va avea o sală de spectacole de 250 de locuri, foaier și anexe, cabine tehnice dar și spații cu activități liniștite, săli de conferințe, spațiu de expoziții, centru de informare, săli de activități (cercuri), spațiu de bibliotecă – mediatecă etc.

Contractul de achiziție publică privind realizarea acestui obiectiv de investiție a fost semnat de către Compania Națională de Investiții. Data estimată de finalizare este decembrie 2021.

Suma estimată a lucrării în acest moment depășește 1.200.000 euro și este realizată din venituri extrabugetare.