Localizare

AȘEZARE GEOGRAFICĂ:

  • Comuna Corbeanca este situată în partea de vest a județului Ilfov, la limită cu județul Dâmbovița și la 20 km de București. Teritoriul comunei Corbeanca se învecinează la nord cu comuna Periș, la vest cu județul Dâmbovița, la sud-vest cu orașul Buftea, la sud cu comuna Mogoșoaia, la sud-est cu orașul  Otopeni, iar la nord-est cu comuna Balotești.
  • Comuna Corbeanca este situată în exclusivitate în zonă de câmpie, cu o altitudine între 50 și 120 m, aparținând subunităților Câmpiei Vlăsiei în cadrul căreia se evidențiază interfluviile largi presărate cu crovuri, movile și lacuri.
  • Principalele artere de circulație care traversează comuna Corbeanca sunt drumurile județene DJ 101 și DJ 101A. Primul străbate comuna de la vest la est iar al doilea străbate comuna de la nord la sud.
  • Pe teritoriul comunei Corbeanca se află o salbă de lacuri formată din: Valea Mocanului, Valea Vârtop și Valea Cocivaliștea, iar pădurile comunei Corbeanca și anume: Pădurea Tamași, Pădurea Corbeanca și Pădurea Petrești fac parte din renumiții „Codrii Vlăsiei”.
  • Clima comunei Corbeanca prezintă caracteristicile unui climat temperat-continental cu veri calde și ierni secetoase specifice Câmpiei Române.