POLIȚIA LOCALĂ

Poliția Locală Corbeanca este o instituție publică de interes local, care are drept obiectiv principal exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

De asemenea obiectivului principal îi sunt asociate mai multe actvități prevăzute de legea 155/2010 a Poliției Locale, în următoarele domenii:
👮‍♂️ Ordinea și liniștea publică;
👮‍♂️ Circulația pe drumurile publice;
👮‍♂️ Disciplina în construcții și afișajul stradal;
👮‍♂️ Protecția mediului;
👮‍♂️ Activități comerciale;
👮‍♂️ Alte domenii stabilite prin lege.
Poliția Locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.
Activitatea Poliției Locale se desfășoară:
– în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale;
– în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.
În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice în condițiile legii
Poliția Locală solicită intervenția unităților/structurilor teritoriale competente ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situații ce excedează atribuțiilor ce îi revin.

Organigrama instituției prevede 9 funcții de execuție și una de conducere.
Activitatea desfășurată de noi se bazează pe principiul aplicării legii cu imparțialitate, aflându-ne 24 h/ 24 în slujba cetățeanului.

Vă stăm la dispoziție zi și noapte!

☎️Număr de telefon (WhatsApp): 0787.227.885

☎️Număr de telefon (WhatsApp): 0744.382.077

📧Email: politialocalacorbeanca@gmail.com