Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri 2020

Începând cu anul 2020, puteți accesa Hotărârile Consiliului Local in secțiunea MONITORUL OFICIAL LOCAL/ HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE.

Hotărâri 2019

Hotărâri 2018

 

Hotărâri 2017

Hotărâri 2016

 • Hotararea nr. 1 din 22.01.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul 2016-2017, in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 2 din 22.01.2016 privind aprobarea Regulamentului, Serviciului de salubrizare al localitatii Corbeanca, a Caietului de Sarcini, a Fisei de date a achizitiei, a Contractului Serviciului de Salubrizare al comunei Corbeanca, cat si alegerea procedurii de licitatie deschisa. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 3 din 22.01.2016 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei, etapa I” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 4 din 22.01.2016 privind aprobarea utilizarii sumei de 567.000 lei aprobata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru obiectivul de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei, etapa I” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 5 din 01.02.2016 privind aprobarea finantarii din partea Consiliului Local Corbeanca, cu suma de 9.453.983.83 lei, a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, ca urmare a modificarii T.V.A. la 20%, pentru restul lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in cadrul obiectivul de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca, etapa I” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 6 din 01.02.2016 privind Asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de investitii: „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca, etapa II” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 7 din 24.02.2016 privind Asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Corbeanca, etapa a II-a” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 8 din 24.02.2016 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 9 din 29.03.2016 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 10 din 29.03.2016 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sportului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 11 din 29.03.2016 privind acordarea unor facilitati fiscale in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 12 din 29.03.2016 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 13 din 29.03.2016 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Corbeanca. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 14 din 29.03.2016 privind aprobarea continuitatii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Corbeanca nr. 3257/28.03.2006, pana la desemnarea unui castigator al gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Corbeanca, dar nu mai mult de 90 de zile de la data expirarii contractului de cesiune nr. 3257/28.03.2006 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 15 din 29.03.2016 privind atribuirii denumiri de: strada Paladinilor, strada Cavalerilor, strada Arcasilor, strada Lancierilor, strada Domului, Castelului, strada Arenei Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 16 din 29.03.2016 privind atribuirii denumiri de „Strada Nordului” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 17 din 25.04.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 18 din 25.04.2016 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 19 din 25.04.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul 2016-2017, in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 20 din 25.04.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru urmatoarele strazi: Molidului, Independentei, Burlacului, Poiana Putului, Narcisei, Sportului, Toamnei, Socului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 21 din 25.04.2016 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Corbeanca in fata instantelorjudecatoresti Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 22 din 26.05.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 23 din 26.05.2016 privind revocarea HCL nr. 32/14.09.2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 24 din 26.05.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, la data de 31.12.2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 25 din 23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 26 din 23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilier al Consiliului Local al comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 27 din 23.06.2016 privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 28 din 23.06.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 29 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 30 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 31 din 04.07.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 32 din 04.07.2016 privind incetarea mandatului de administrator si director al SC Trans Auto Corbeanca SRL, detinut de Dl Ene Marius si numirea ca administrator si director al SC Trans Auto Corbeanca SRL, a Dlui Enache Ion Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 33 din 13.07.2016 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare a localitatii Corbeanca nr. 3257/15371 din 28.03.2016 pe o perioada de 4 luni de zile Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 34 din 13.07.2016 privind incetare ade drept a mandatului de consilier local a domnului Gheorghe Petre si declararea ca vacant a locului detinut de acesta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 35 din 13.07.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ionita Ionel Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 36 din 13.07.2016 privind incheierea protocolului intre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare R.A. si Consiliul Local Corbeanca, privind intretinerea de catre Consiliul Local Corbeanca a canalelor care traverseaza comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 37 din 26.07.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 38 din 26.07.2016 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul II al anului 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 39 din 26.07.2016 privind aprobarea „Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii” pentru lucrarile de intretinere si curatire canale de desecare si a indicatorilor tehnico-economici Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 40 din 26.07.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea consiliului local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier stradal, etapa a IV-a” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 41 din 08.08.2016 privind aprobarea infiintarii de catre Consiliul Local Corbeanca a Asociatiei Grupului de Actiune Locala (GAL) Cociovalistea, cu personalitate juridica, de drept privat. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 42 din 08.08.2016 privind modificarea art. 2 al HCL nr. 9/31.07.2008 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 43 din 08.08.2016 privind atribuirea denumirii de Strada Odaile, pentru drumurile de exploatare DE 306; DE 309; DE 286 si DE 291, situate in comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 44 din 08.08.2016 privind atribuirea denumirii de Intrarea Independentei, pentru drumul de utilitate publica, situate in satul Corbeanca, Comuna Corbeanca, Jud. Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 45 din 08.08.2016 privind completarea anexei la HCL nr. 24/26.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 46 din 08.08.2016 privind modificarea HCL nr.31/13.05.1013 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 47 din 08.08.2016 privind completarea anexei la HCL nr. 24/26.08.1999, privind aprobarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 48 din 08.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea consiliului local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier stradal, etapa a IV-a” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 49 din 16.08.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 50 din 04.07.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 51 din 05.09.2016 privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru copiii inscrisi la Gradinita cu program prelungit din satul Tamasi, comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 52 din 05.09.2016 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 53 din 05.09.2016 privind atribuirea denumirii de Strada Crangului pentru drumurile de exploatare DE 152 si DE 373/1 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 54 din 05.09.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind „Imprejmuire latura din spate a Primariei Comunei Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55 din 05.09.2016 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca, aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si servicii publice din subordinea consiliului local Corbeanca. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55bis din 03.10.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 56 din 03.10.2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice numirii si eliberarii din functie a administratorului public. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 57 din 03.10.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind realizare parc Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 58 din 03.10.2016 privind asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 59 din 03.10.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului si a caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare din Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 60 din 03.10.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 61 din 03.10.2016 privind aprobarea regulamentului de ordine interioara al SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 62 din 03.10.2016 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 63 din 03.10.2016 privind atribuirea denumirii de Intrarea Crinului, pentru terenul in suprafata de 72,04 mp drum public si terenul in suprafata de 777.67 mp drum privat identificat cu numar cadastral 3850/4, situat in satul Tamasi, Comuna Corbeanca, jutetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 64 din 31.10.2016 privind aprobarea excecutiei bugetului general consolidat al comunei corbeanca pe trimestrul III al anului 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 65 din 31.10.2016 privind darea in administrare a seviciului de salubrizare al Comuneci Corbeanca catre serviciul public de salubrizare al Comunei Corbeanca, prin modalitatea gestiunii directe Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 66 din 14.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea desfasurata de serviciul de salubrizare al Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 67 din 14.11.2016 privind modificarea statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea consiliului local Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 68 din 14.11.2016 privind instituirea taxei speciale de salubritate in comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 69 din 21.11.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 70 din 21.11.2016 privind atribuirea denumirii de Intrarea Conacului, pentru drumul secundar DS 400/3, situat in Comuna Corbeanca, Satul Tamasi, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 71 din 20.12.2016 privind aprobarea executie bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul IV al anului 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 72 din 20.12.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 73 din 20.12.2016 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor si taxelor locale, alte taxe speciale si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017, in Comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 74 din 20.12.2016 privind organizarea Pomului de Craciun pe anul 2016, pentru copiii scolari si prescolari din Comuna Corbeanca, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 75 din 20.12.2016 privind darea in folosita gratuita pe o perioada de 5 ani catre S.C. TRANS AUTO CORBEANCA S.R.L. a imobilului proprietate publica a Comunei Corbeanca “After School” Vezi hotararea>>

Hotărâri 2015

 • Hotararea nr. 1 din 08.01.2015 privind instituirea taxei speciale de salubritate in comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>> / Vezi anexa>>
 • Hotararea nr. 2 din 08.01.2015 privind acoperirea deficitului bugetului local la sectiunea de dezvoltare si deficitul bugetului general consolidat pe anul 2014, din excedentul bugetului local Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 3 din 04.02.2015 privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietate publica a comunei Corbeanca in suprafata de 22.511 mp. situat in T.85, P. 245/74, numar cadastral 102648, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, in vederea realizarii obiectivului „CASA DE CULTURA” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 4 din 26.02.2015 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 5 din 26.02.2015 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 2015-2016 in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 6 din 26.02.2015 privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 7 din 05.03.2015 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 8 din 16.03.2015 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2015 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sportului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 9 din 16.03.2015 privind modificarea Anexei la HCL nr. 70/16.12.2014, privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul 2015-2016, in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 10 din 16.03.2015 privind acordarea unui numar de 25 de burse de merit in cuantum de 200 lei/elev/semestru, pentru elevii scolilor din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 11 din 16.03.2015 privind modificarea statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara apa-canal Constanta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 12 din 16.03.2015 privind acceptarea donatiei facuta de Domnul Stere Tinel Ionut, privind terenul in suprafata de 97 mp, avand nr. cadastral 111119, situat in T.3, P.283, Intrarea Matina, Satul Petresti, Com. Corbeanca, jud. Ilvov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 13 din 18.03.2015 privind modificarea anexei I si III la HCL NR. 07/05.03.2015, privind aprobarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015
 • Hotararea nr. 14 din 29.04.2015 privind aprobarea studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru investitia „Anexa primarie-stare civila” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 15 din 29.04.2015 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 16 din 21.05.2015 privind participarea UAT Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 17 din 28.05.2015 privind aprobarea asocierii Comunei Corbeanca cu Judetul Ilfov si cu alte unitati administrative- teritoriale din judetul ilfov precum si cu Municipiul Bucuresti – Consiliul General al municipiului bucuresti, in vederea constituirii asociatiei de dezvoltare intercomunitara „ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 18 din 28.05.2015 privind demararea procedurilor in vederea achizitionarii de microbuze in vederea desfasurarii activitatii de transport public local de calatori Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 19 din 28.05.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 20 din 28.05.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 21 din 28.05.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, la data de 31.12.2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 22 din 28.05.2015 privind preluarea fara plata a microbuzului marca Mercedes-Benz-Sprinter, transmis catre institutia noastra de catre Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 23 din 29.06.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Casetare Canal de Desecare Cd 133 Strada Socului” din amenajarea de desecare gravitationala Tamas-Corbeanca-Otopeni-Tunari Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 24 din 06.07.2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N .I.” S.A., a amplasamentului (teren) proprietate publica a comunei Corbeanca, in suprafata de 4.000 mp, situat in Tarla 85, Parcela 245/74, cu numar cadastral 111115 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Centru Cultural, in localitatea Corbeanca, judetul I1fov”. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 25 din 06.07.2015 privind modificarea pct IV din Anexa la HCL nr.17/31.07.2008 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 26 din 06.07.2015 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ApaCanal Constanta”, in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 27 din 30.07.2015 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR, D.U. 13/APR. 2015, beneficiar SC RALCO TOURING SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 28 din 30.07.2015 privind transferul soldului de 60,44 lei din contul RO 47TREZ4215004XXX000176 deschis la Trezoreria Ilfov, pentru Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, in contul Comunei Corbeanca nr.R065TREZ42221 360250XXXXX Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 29 din 17.08.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 30 din 17.08.2015 privind atribuirea denumirii de STRADA MATINA, pentru drumul de utilitate publica DS 278, din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 31 din 14.09.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 32 din 14.09.2015 privind acceptarea donatiei facuta de ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX REZIDENTIAL CORBEANCA-PARADISUL VERDE Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 33 din 30.09.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii aferente aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca, precum si infiintarea si organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor la nivelul Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 34 din 30.09.2015 privind completarea anexei la HCL nr.24/26.08 .1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov, cu drumul de explotare D.E. 188. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 35 din 07.10.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 36 din 07.10.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 37 din 27.10.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 38 din 27.10.2015 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul III al anului 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr 39 din 27.10.2015 privind darea in folosinta gratuita pe 0 perioada de 10 ani, catre SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TAMASI -CORBEANCA, a microbuzului scolar marca Mercedez-Benz/CIBRO, avand numarul de identificare WDB906155FN613380 si numar de inmatrieulare IF-06.PCC proprietatea privata a Comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 40 din 27.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 41 din 27.10.2015 privind modificarea statului de functii aferent Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 42 din 27.10.2015 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 53/22.07.2013 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 43 din 27.10.2015 privind atribuirea denumirii de Strada Gorjului, pentru drumul de exploatare DE 262, din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 44 din 27.11.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Amenajare piste pentru biciclisti si realizari canalizare pluviala pe DJ 101 in Comuna Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 45 din 27.11.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Bazin de inot in Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 46 din 10.12.2015 privind aprobarea D.A.L.I. pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita Petresti” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 47 din 10.12.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 48 din 10.12.2015 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozabile si taxelor locale, alte taxe speciale si amenzi aplicabile in anul fiscal 2016, in comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 49 din 10.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul institutiei primarului comunei Corbeanca, pentru anul 2016 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 50 din 10.12.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 51 din 10.12.2015 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, catre SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL a autoturismului proprietatea privata a Comunei Corbeanca, avand numarul de inmatriculare IF-01-PCC si numar de identificare UU1LSDAAH33701898 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 52 din 10.12.2015 privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere gradinita Petresti” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 53 din 23.12.2015 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul IV al anului 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 54 din 23.12.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55 din 23.12.2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Corbeanca pentru perioada 2014-2020 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 56 din 23.12.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>

Hotărâri 2014

 • Hotararea nr. 1 din 30.01.2014 privind constituirea Comisiei de analizare a cererilor formulate in baza OUG m. 5112006, privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 2 din 30.01.2014 privind moditicarea Organigramei, a statului de functii publice, ca urmare a moditicarilor realizate in structura aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 3 din 30.01.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 4 din 30.01.2014 privind aprobarea aderarii Consiliului Local Cocorasti Colt din judetul Prahova, Consiliului Local Manesti din judetul Prahova, Consiliului Local Cornesti din judetul Dambovita, Consiliului Local Sacele din judetul Constanta si a Consiliului Local Moldoveni din judetul Ialomita, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 5 din 21.02 .2014 privind aprobarea deblocarii si utilizarii excedentului bugetar al anului 20 13 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 6 din 21.02.2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 20 l4 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 7 din 21.02.2014 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 8 din 21.02.2014 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 9 din 21.02.2014 privind prelungirea cu 2 (doi) ani a contractului nr .3257/28 .03 .2006 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 10 din 21.02 .2014 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finantări nerambursabile in anul 2014 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activ ităti nonprofit de interes general, în domeniul sportului Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 11 din 21.02.2014 privind casarea/scoaterea din uz a obiectelor de inventar ale Clubului Sportiv Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 12 din 21.02.2014 privind aprobarea transferului obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe de la Clubul Sportiv Corbeanca către Asociatia Club Sportiv Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 13 din 21.02.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. DU 11112013 , beneficiar SCEFtHYMIOU SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 14 din 21.02.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 12/2011 beneficiar: SC NAtALIA PROPERtIES INVESt SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 15 din 21.02 .2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatiilor tehnico-economici intocmit de SC DRUM CONCEPt SRL, privind „Repararea si intretinerea retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 16 din 18.03.2014 privind aprobarea unui schimb de terenuri Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 17 din 18.03.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 18 din 18.03.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Pr. Nr.DU 250/20 13, beneticiar Radu Emilian Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 19 din 18.03.2014 privind atribuirea denumirii de strada Sucevita pentru DE 126/1 din satul Ostratu, comuna Corbeanca, t.36, 38, P.123, 127 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 20 din 18.03.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitii „Modernizarea, repararea si intretinerea retelei stradale, parcari, aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca”, cu suma de 11.367.983 lei, tVA inclus. Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 21 din 02.04.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 22 din 02.04.2014 privind aprobarea aderarii localitatilor Puchenii Mari, Gorgota si tinosu din Judetul Prahova, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 23 din 02.04.2014 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 2014-2015 in comunaCorbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 24 din 02.04.2014 privind completarea Anexei la HCL nr. 24/26.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 25 din .2014 privind demararea procedurilor legale in vederea edificarii unei constructii usoare in suprafata de aproximativ 53,10 mp, in vederea desfasurarii de activitati postale, pe terenul in suprafata de 1518 mp, proprietatea publica a comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 26 din 02.04.2014 privind modificarea pct.III din Anexa la HCL nr.17/31 .07.2008 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 27 din 02.04.2014 privind demararea procedurilor legale in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 70.000 mp, situat pe raza comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 28 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Casetare canal desecare CD 103” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 29 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Constructie adapost pentru calamitati si situatii de urgenta” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 30 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Extindere Primarie P+1E, in Comuna Corbeanca, judetul Ilfov” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 31 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Amenajare piste pentru biciclisti si casetarea santurilor existente in Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 32 din 02.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Inchiderea si acoperirea teraselor etaj 2 dispensar uman Comuna Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 33 din 28.04 .2014 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 34 din 22.05.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 35 din 22.05.2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 36 din 22.05.2014 privind atribuirea de denumiri pentru strazile din cartierul CORBEANCA PARK Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 37 din 22.05.2014 privind atribuirea de denumiri pentru strazile in Comuna Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 38 din 22.05.2014 privind aprobarea situatiilor financiare ale se tRANS AUtOCORBEANCA SRL, la data de 31.12.2013″ Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 39 din 19.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 40 din 30.07.2014 privind incetarea raportului de munca al domnului Grecu Viorel incadrat pe postul de consilier juridic I al Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 41 din 30.07.2014 privind revocarea HCL 65/19.09.3013 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 42 din 30.07.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare si modernizare Scoala tamasi” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 43 din 30.07.2014 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul II al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 44 din 25.08.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, Pr. Nr.DU 010311 /2011 , beneficiar SC MENACHE INVEStItII SRL, SC MENOR tOP INVEStItII SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 45 din 25.08.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 46 din 25.08.2014 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in cuantum de 2.000.000 lei, in vederea finalizarii proiectelor de investitii in curs cat si a celor aprobate prin bugetul general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 47 din 25.08 .2014 privind instituirea taxei speciale de salubritate in comuna Corbeanca, Judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 48 din 25.08.2014 privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr.1087/30.01.20 14, incheiat intre Comuna Corbeanca si Asocierea SC MARIBO SERV SRL si SC VBt BESt SERVICE SRL, privind concesionarea suprafetei de 158.78 mp luciu apa – Lacul nr.2, apartinand domeniului public al comunei Corbeanca.Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 49 din 25.08.2014 privind demararea procedurilor legale in vederea incheierii unui contract de locatiune pentru o suprafata de teren de 69.857 mp, situat pe raza comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 50 din 08.09.2014 privind modificarea Anexei la HCL nr. 46/25.08.2014, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in cuantum de 2.000.000 lei, in vederea finalizarii proiectelor de investitii in curs cat si a celor aprobate prin bugetul general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 51 din 08.09 .2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Constructie Posta Comuna Corbeanca” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 52 din 29.09.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 53 din 29.09.2014 privind stabilirea rangului si zonarea Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 54 din 07.10.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 55 din 07.10.2014 privind aprobarea bugetului centralizat al imprumuturilor interne pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 56 din 07.10.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ,PR. Nr.010313/2013 , beneficiar Gavrila Marius si Gavrila Nicoleta Monica Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 57 din 07.10.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD,Pr. Nr.DU 437/2014, beneficiar SC SOHO DEVERDE SRl Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 58 din 30.10.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Casetare canal desecare CD 133 C” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 59 din 30.10.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, „Pr. Nr.04 U/20 13, beneficiar SC BSD INVEStMENtS PROJECt ONE SRL” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 60 din 30.10.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate etapa a III-A si a indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier stradal” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 61 din 30.10.2014 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul III al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 62 din 19.11.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 63 din 19.11.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, Pr.t 13.20, beneficiar Botez Bogdan Gabriel si Chioariu Mihai Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 64 din 19.11 .2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru investitia „Centrul Sportiv ARENA CORBEANCA” Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 65 din 03.12.2014 privind alocarea sumei de 40.000 lei in vederea organizarii Pomului de Craciun pe anul 2014, pentru copiii scolari si prescolari din comuna Corbeanca, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 66 din 03.12 .2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 67 din 16.12.2014 privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 68 din 16.12.2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, Nr. 20/2010, beneficiari Petrescu Fanica, Pitu Niculina, Dan Irina, Vasile Elena Daniela. Vasile Adrian. Anca Ioana, Anca Daru, Ciurescu Stefan titus, Ciurescu Nicoleta Adina, Sinn Alexandra Carmen, Nistor Ion , Lupsa Realini, Lupsa Narcisa Cristina, Niculcea George Adrian, Niculcea Irina, Prisaca Razvan Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 69 din 16.12 .2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD,Nr.59/2014, beneficiar SC REWE PROJEKtEtRWICKLUNG ROMANIA SRL Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 70 din 16.12.2014 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 201 5-2016 in comuna Corbeanca, judetul Ilfov Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 71 din 16.10.2014 privind modificarea si completarea art.18 alin.2 lit.b din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”, cat si completarea art.33 din Dispozitii generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare.Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 72 din 16.12.2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul IV al anului 2014 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 73 din 29.12.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale cat si a altor taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2015 Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 74 din 29.12.2014 privind stabilirea rangului Comunei Corbeanca si zonarea Comunei Corbeanca Vezi hotararea>>
 • Hotararea nr. 75 din 29.12.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul institutiei primarului comunei Corbeanca, pentru anul 2015 Vezi hotararea>>

Hotărâri 2012

 • Hotararea nr. 1 din 20.01.2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnici economici ai proiectului de investitii: „Sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 2 din 29.02.2012 privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 3 din 29.02.2012 privind aprobarea unui numar de 16 burse de ajutor social pentru elevii din comuna Corbeanca, in cuantum de 100 lei fiecare/luna. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 4 din 29.02.2012 privind atribuirea denumirii de ALEEA CAMPUL CU MACI, pentru drumul (aleea) de utilitate private din satul Petresti, comuna Corbeanca cu nr. cadastral 2421/3, in suprafata de 2426,55 mp, situat in T.74, P.214/20. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 5 din 29.02.2012 privind atribuirea denumirii de cartier „OMNIS RESIDENCE” pentru proiectul imobiliar dezvoltat de SC NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 6 din 23.03.2012 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 7 din 23.03.2012 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 8 din 23.03.2012 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 9 din 23.03.2012 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 10 din 23.03.2012 privind stabilirea functiilor publice. Reorganizarea Politiei Comunitare Corbeanca in Politia Locala Corbeanca si aprobarea Regulamentului acesteia, aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 11 din 04.04.2012 privind modificarea art.1 al HCL nr. 70/07.11.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 12 din 04.04.2012 privind atribuirea denumirii de Strada SOFIA pentru drumul de utilitate privata in suprafata de 3016 mp lot.55, avand nr. cadastrl 101515, satul Tamasi, com. Corbeanca, jud. Ilfov, T.110. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 13 din 04.04.2012 privind atribuirea denumirii de Strada ANKARA pentru drumul de utilitate privata in suprafata de 3235 mp lot.2, avand nr. cadastrl 101462, satul Tamasi, com. Corbeanca, jud. Ilfov, T.110. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 14 din 04.04.2012 privind infiintarea Societatii Comerciale „TRANS AUTO CORBEANCA” S.R.L. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 15 din 04.04.2012 privind atribuirea denumirii de Strada POMILOR pentru DE 319 din satul Tamasi, com. Corbeanca, jud. Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 16 din 24.04.2012 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 17 din 24.04.2012 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 18 din 24.04.2012 privind modificarea preambulului HCL nr. 1/20.01.2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 19 din 24.04.2012 privind aprobarea documentatiei de urnanism PUZ, PR. 12.03U/2012, intocmita de S.C. TELLURIS PROIECT SRL, beneficiar Radu Emilian si Sarcane Ana-Irina. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 20 din 24.04.2012 privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a unui numar de 8 strazi aflate in proprietatea comunei Corbeanca pentru realizarea Obiectivului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Corbeanca” pe perioada realizarii proiectului prin programul national de dezvoltare a infrastructurii. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 21 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Enache Ion din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 22 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisiadoamnei Talamete Ionelia din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de aceasta . Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 23 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Gheorghe Petre din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 24 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Niculae Ion din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 25 din 24.04.2012 prin care se ia act de demisia domnului Enache Constantin din functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Corbeanca, precum si declararea ca vacant a locului detinut de acesta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 26 din 20.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 27 din 20.06.2012 privind validarea mandatelor de consilier al Consiliului Local al comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 28 din 20.06.2012 privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 29 din 20.06.2012 privind alegerea Presedintelui de sedinta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 30 din 20.06.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 31 din 20.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 32 din 09.07.2012 privind desemnarea domnului Anton Valeriu, reprezentant legal al proiectului integrat FEADR, Masura 322, „Asfaltare drumuri comunale, cladire After School si festival cu specific local”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 33 din 13.09.2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. DU 20/1/2010, beneficiar Sandu Cristian Andrei si Panait Liliana. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 34 din 13.09.2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. U1/2010, beneficiar S.C CHRYMICO INVEST SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 35 din 13.09.2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 21/2010, beneficiar S.C NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 36 din 13.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 37 din 13.09.2012 privind aprobarea Statutului comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 38 din 27.09.2012 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2012. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 39 din 29.10.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne de 3.000.000 lei cu o maturitate de 3 luni, pentru plata lucrarilor din cadrul contractului de lucrari nr. 80/ 26.01.2011, aferent proiectului integrat FEADR, Masura 322 „Modernizare retele de drumuri si infiintare After School”. Vezi documentul>>

Hotărâri 2011

 • Hotararea nr. 1 din 07.03.2011 privind aprobarea conditiilor exercitarii dreptului de acces al SC ROMTELECOM SA pe domeniul public al comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 2 din 07.03.2011 privind modificarea HCL nr. 63/09.12.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 3 din 07.03.2011 privind modificarea unor functii publice de executie din Statul de functii al aparatului de specialitatea al primarului, ca urmare a promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut si reincadrarii functionarilor publici conform noii legislatii pentru anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 4 din 07.03.2011 privind revocarea HCL nr. 68 si nr. 69/21.12.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 5 din 07.03.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Lebedei pentru drumul de utilitate privata situata in T.34, P.119/1-2, satul Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 6 din 07.03.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Hystria, Londra, Atena si Paris pentru drumurile de utilitate privata situate in satul Tamasi, Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 7 din 07.03.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 050309/2009, beneficiar SC SOLEX CONCEPT SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 8 din 07.03.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 0102/2010, beneficiar SC PARADIS LAND SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 9 din 07.03.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 0121U/2006, beneficiar SC PROSIDER INTERNATIONAL TRADING SRL, Dimitrova Amelia, Mircea Catalin. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 10 din 22.03.2011 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 11 din 22.03.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 12 din 22.03.2011 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 13 din 22.03.2011 privind implementarea proiectului „Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole in comuna Corbeanca, judetul Ilfov”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 14 din 22.03.2011 privind aprobarea cofinantarii proprii de catre Consiliul Local Corbeanca a proiectului „Solutia pentru ocupare in mediul rural: programe integrate de informare, mediere si formare pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si pentru somerii din mediul rural. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 15 din 06.04.2011 privind aderarea comunei Corbeanca la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 16 din 06.04.2011 privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini ale serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA, cat si aprobarea contractului de delegare. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 17 din 06.04.2011 privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 26/04.09.2008 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a HCL nr. 53/16.11.2009 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 18 din 06.04.2011 privind transferul spre administrare fara plata a canalelor de desecare aflate in prezent in administrarea ANIF RA-Sucursala teritoriala Olt, Arges, unitatea de administrare Ilfov, catre comuna Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 19 din 06.04.2011 privind modificarea art. 1, pct. 4 din HCL nr. 39/29.09.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 21 din 12.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Albatrosului pentru drumul de utilitate publica DE 118/1, sat Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, T.34, P.119. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 22 din 12.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Scolii pentru segmentul de strada de utilitate publica DE 102, T.27, P.99, sat Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 23 din 12.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Paralutei pentru strada de utilitate privata din satul Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, Cartierul Paradisul Verde, T.39, P128. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 24 din 12.05.2011 privind asocierea in participatiune intre Consiliul Local Corbeanca si Asociatia de proprietari „Complexul Rezidential Corbeanca” (Paradisul Verde). Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 25 din 12.05.2011 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari in interes local pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 26 din 12.05.2011 privind asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Judetean Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 27 din 18.05.2011 privind modificarea art. 1, pct. 3 din HCL nr. 39/29.09.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 28 din 31.05.2011 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Corbeanca cat si al fondului de rulment pe anul 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 29 din 31.05.2011 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 30 din 31.05.2011 privind modificarea HCL nr. 70/21.12.2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 31 din 31.05.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Biserica Inaltarea Sfintei Cruci pentru strada de utilitate publica din satul Corbeanca, comuna Corbeanca, judetul Ilfov, formata din D.E. 238, D.E. 240, D.E. 248/1 si D.E.252. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 32 din 31.05.2011 privind modificarea HCL nr. 24/12.05.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 33 din 31.05.2011 privind asocierea intre Consiliului Local Corbeanca si Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Tamasi. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 34 din 31.05.2011 privind modificarea HCL nr. 11/22.03.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 35 din 31.05.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 36 din 31.05.2011 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 37 din 29.06.2011 privind aprobarea contului de executie al bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 38 din29.06.2011 privind aprobarea limitelor minime si maxime ale veniturilor potentiale ce pot fi obtinute din valorificarea bunurilor ce depasesc categoriile de bunuri cuprinse in anexa nr. 4 din HG 50/2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 39 din 29.06.2011 privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC EVIDENT PREST SERV SRL, cat si a procesului-verbal de negociere a pretului de vanzare a imobilului Farmacie. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 40 din 29.06.2011 privind asocierea comunei Corbeanca, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare „ADI EcoSal”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 41 din 29.06.2011 privind revocarea HCL nr. 18/06.04.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 42 din 28.07.2011 privind modificarea art. 2 al HCL nr. 33/31.05.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 43 din 28.07.2011 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeanca pe trimestrul II al anului 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 44 din 31.08.2011 privind constituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul comunei Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 45 din 31.08.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 202/2010, intocmita de S.C. ARXTUDIO ARHITECTURE SRL, beneficiar SC LANDIS GLOBAL SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 46 din 31.08.2011 privind modificarea art. 2 al HCL nr. 10/22.03.2011 privind aprobarea deblocarii si utilizarii excedentului bugetar al anului 2010. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 47 din 31.08.2011 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 48 din 31.08.2011 privind evidentierea in proprietatea privata a comunei Corbeanca a imobilului „Dispensar uman Corbeanca”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 49 din 31.08.2011 privind concesionarea directa a suprafetei de 930,10mp din incinta Dispensarului uman Corbeanca catre SC Cardio Rec SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 50 din 23.09.2011 privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 51 din 23.09.2011 privind modificarea art. 3 si a anexei nr. V din HCL nr. 47/31.08.2011 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 52 din 17.10.2011 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 53 din 17.10.2011 privind modificarea Regulamentului de autorizare-monitorizare si control al activitatii de transport in regim taxi si in regim de inchiriere, aprobarea contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului public de transport local in regim de taxi si in regim de inchiriere, aprobarea caietului de sarcini. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 54 din 17.10.2011 privind revocarea HCL nr. 15 si a HCL nr. 16/06.04.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 55 din 17.10.2011 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 46/17.12.2008. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 56 din 17.10.2011 privind atribuirea denumirii de cartier „Corbeanca Park” pentru proiectul rezidential dezvoltat de SC BENBAR GRUP SRL si atribuirea de denumiri pentru strazile din cadrul acestui cartier. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 57 din 17.10.2011 privind revocarea HCL nr. 49/31.08.2011, prin care s-a aprobat in temeiul art. 14 din OG nr. 124/1998 concesionarea directa catre SC Cardio-Rec SRL a suprafetei de 930,10mp din incinta Dispensarului Uman Corbeanca, in vederea furnizarii de servicii medicale. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 58 din 17.10.2011 privind revocarea HCL nr. 48/31.08.2011, privind introducerea in inventarul bunurilor apartinand proprietatii private a comunei Corbeanca, a imobilului Dispensar Uman Corbeanca, situat in Corbeanca, str. Dispensarului. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 59 din 17.10.2011 privind introducerea in inventarul bunurilor apartinand proprietatii private a comunei Corbeanca, a imobilului Dispensar Uman Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 60 din 17.10.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Lucrari de protectie conducte magistrale ingropate ale SC Conpet SA”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 61 din 17.10.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidare mal rau Cocoivalistea”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 62 din 17.10.2011 privind demararea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare cu SC Company Holding AG SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 63 din 31.10.2011 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeanca pe trimestrul III al anului 2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 64 din 31.10.2011 privind acceptarea donatiei facuta de Piso Dan Sabin, Vuza Desdemona Ileana, Ocneanu Adrian, Carsin Andrei Dorin, Popescu Ioana in calitate de coproprietari respectiv proprietari ai terenului in suprafata totala de 1142 mp. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 65 din 31.10.2011 privind completarea comisiei locale de ordine publica constituita prin HCL nr. 44/31.08.2011. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 66 din 31.10.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate intocmit de Florescu Angel Narcis privind imobilul Dispensar Uman Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 67 din 31.10.2011 privind atribuirea denumirii de Strada Intrarea Lagunei pentru strada de utilitate privata din satul Corbeanca, com. Corbeanca, jud. Ilfov, T.59, P.A172/12/1, A172/12, A172/13. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 68 din 07.11.2011 privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind concesionara prin licitatie publica a Dispensarului Comunal Corbeanca, cat si scoaterea la licitatie publica a imobilului Dispensar Comunal Corbeanca, in vederea concesionarii. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 69 din 07.11.2011 privind acceptarea donatiei facuta de Dl. Badea Ion privind terenul in suprafata de 458,56 mp, situat in T.59, satul Corbeanca, Com. Corbeanca, Jud. Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 70 din 07.11.2011 privind demararea procedurii de achizitie publica „Licitatie publica deschisa”, in vederea contractarii unui credit bancar necesar realizarii obiectivului de investitii Sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in comuna Corbeanca, Judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 71 din 07.11.2011 privind luarea la cunostinta de desemnarea d-nei Grigoras Anca ca diriginte de santier al lucrarilor ce vor fi executate in cadrul proiectului integrat FEADR Masura 322 „Modernizare retele de drumuri in comuna Corbeanca si Infiintare After School”. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 72 din 20.11.2011 privind constituirea comisiei de analizare a ofertelor depuse in vederea concesionarii prin licitatie publica a Dispensarului Comunal Corbeanca. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 73 din 28.11.2011 privind demolarea imobilului apartinand proprietatii publice a comunei Corbeanca situat in sos. Unirii nr. 124, com. Corbeanca, jud. Ilfov, in care a functionat Dispensarul uman Corbeanca si SC RALF FARMACIE SRL. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 74 din 28.11.2011 privind alocarea sumei de 35.000 lei in vederea organizarii Pomului de Craciun pentru copiii scolari si prescolari din comuna Corbeanca, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 75 din 22.12.2011 privind clasificarea ca strada secundara terenul in suprafata de 458,56 mp situat in T.59, P.A172/12, A172/12/1, A 172/13, cu nr. cadastral 2262/2, sat Corbeanca, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 76 din 22.12.2011 privind clasificarea ca strada secundara terenul in suprafata totala de 1142 mp (drum de acces), ce este format din terenul in suprafata de 572 mp (drum de acces), situat in T.29, P.107/3/20, nr. cadastral 4111/6 inscris in cartea funciara 10521, respectiv terenul in suprafata de 570 mp (drum de acces) situat in T.29, P.107/3/19, satul Ostratu, comuna Corbeanca, judetul Ilfov. Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 77 din 22.12.2011 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2011 Vezi documentul>>
 • Hotararea nr. 78 din 22.12.2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ, PR. 386/2010, intocmita de S.C. Mina-M-C0m SRL, beneficiar SC FX Logic Real Estate SRL Vezi documentul>>

Hotărâri 2010

Hotărâri 2009

Hotărâri 2008