ANUNȚURI

 • Rezultatele finale în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul impozite, taxe locale și executări silite din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca. rezultate finale 28.05.2024
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului impozite, taxe locale și executări silite din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca. rezultat interviu 24.05.2024
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Impozite, Taxe Locale și executări silite din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca. rezultat probă scrisa 22.05.2024
 • Barem detaliat de corectare a subiectelor, Varianta 2 Barem detaliat de corectare a subiectelor, Varianta 2
 • Rezultatele finale în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului registratură, relații cu publicul, monitorizare a procedurii administrative, arhivă, din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca. rezultate finale 21.05.2024
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului registratură relații cu publicul, monitorizare proceduri administrative, arhivă din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca.
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului registratură relații cu publicul, monitorizare proceduri administrative, arhivă din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca. Rezultatul probei scrise 9246 17.05.2024
 • Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de recrutare a funcției publice de referent, clasa III, grad profesional debutant. Barem detaliat de corectare a subiectelor
 • Rezultatul verificării eligibilității candidaților în urma depunerii dosarelor de concurs de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment impozite, taxe locale și executări silite în cadrul Primăriei Comunei Corbeanca. rezultatul verificarii candidatilor la concursul de recrutare – inspector, grad debutant
 • Rezultatul verificării eligibilității candidaților în urma depunerii dosarelor de concurs de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții pubice vacante de referent, clasa III, grad debutant, compartiment registratură, relații cu publicul și monitorizare proceduri administrative, arhivă. selectie referent debutant 17.05.2024
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, Inspector, Clasa I, Grad: debutant, Compartiment impozite, taxe locale și executări silite. anunt 22.05.2024
 • Anunț de recrutare, anunt concurs recrutare 17.05.2024
 • Lista funcțiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Corbeanca, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017. lista functiilor publice 29.03.2024
 • Raportul final al etapei de selecție pentru funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent. RAPORT FINAL POLITIST LOCAL
 • Barem detaliat de corectare a subiectelor la proba scrisă a concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, compartimentul Asistență Socială. BAREM DETALIAT PROMOVARE COMP. ASISTENTA SOCIALA
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de consilier, clasa I, grad profesional superior în compartimentul elaborare acte administrative. REZULTAT INTERVIU PROMOVARE 27.03.2024
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de consilier, clasa I. Rezultatul probei scrise 4434
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de inspector, clasa I. Rezultatul probei scrise 4342
 • Raport final al etapei de selecție. Funcția publică de auditor, clasa I, grad superior. Raport final al etapei de selecție
 • Rezultatul probei interviu, Polițist Local, clasa I. rezultat interviu 25.03.2024
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de Polițist Local. Rezultatul probei scrise 21.03.2024
 •  Barem detaliat de corectare a subiectelor SKonica C3024032113270
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție de auditor. Rezultat interviu
 • Rezultatul concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut. selectie promovare 26.03.2024
 • Rezultatul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de Polițist local. selectie politist local
 • Rezultatul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de Auditor. selectie auditor
 • Anunț din data de 22.02.2024, privind organizarea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior, pentru următoarele funcții publice de execuție: Consilier Principal Compartiment elaborare acte administrative; Inspector Principal Compartiment asistență socială. anunt 22.02.2024
 • Anunț din data de 19.02.2024, privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante. Polițist Local, Clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT CIRCULAȚIE PE DRUMURI PUBLICE-532889. ANUNT 19.02.2024
 • Anunț din data de 16.02.2024, privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, Auditor, Clasa I, grad superior, Compartiment Audit Public intern – 544138. anunt AUDITOR
 • Anunț concurs de promovare în grad profesional 15.01.2024
 • rezultat interviu asistenta sociala
 • rezultat proba scrisa asistenta sociala
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior în Serviciul Poliția Locală. rezultate concurs politia locala
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior în Serviciul Poliția Locală. REZULTATE PROBA SCRISA 20.10.2023
 • SELECTIE DOSARE AUDITOR
 • SELECTIE DOSARE PROMOVARE IN GRAD
 • Rezultatul interviuluiREZULTAT interviu, centralizator, centralizator la examenul de promovare în clasă în cadrul Compartimentului Registratură și Serviciul Poliția Locală din data de 13.10.2023.
 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă în cadrul Compartimentului Registratură și Serviciul Poliția Locală din data de 13.10.2023. promovare in clasa 13.10.2023
 • Selecție dosare 11.10.2023
 • Selecție dosare promovare în clasă – Poliția Locală
 • ANUNT PROMOVARE CLASA
 • CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
 • Concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului audit public intern ANUNT CONCURS AUDITOR 22.09.2023pdf
 • Concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală. Anunț concurs de recrutare polițist local clasa III
 • Rezultat interviu și centralizator nominal în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacantă de REFERENT. centralizator nominal, rezultate interviu
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare Vezi rezultate! pentru ocuparea funcției publice vacantă de REFERENT.
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacantă de REFERENT , 29 August 2023 selectie dosare SPCLEP Corbeanca (1)
 • Concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca.   Anunt 01.08.2023
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite  Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, grad profesional principal, clasa I, din cadrul SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei comunei Corbeanca, funcția publică Inspector, grad profesional principal, clasa I, din cadrul SPCLEP Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei comunei Corbeanca, funcția publică Inspector, grad profesional principal, clasa I, din cadrul SPCLEP Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei comunei Corbeanca, funcția publică Inspector, grad profesional principal, clasa I Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, programat pentru data de 19.04.2023 Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 16.05.2023 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în serviciul Poliția locală din Aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în serviciul Poliția locală din Aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în serviciul Poliția locală din Aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de Auditor, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului audit public intern din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, durată normală a timpului de muncă Vezi anunț 
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în serviciul Poliția locală din Aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Organizare concurs de promovare în grad profesional Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Organizare concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de Auditor, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului audit public intern din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, durată normală a timpului de muncă Vezi anunț 
 • Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Poliție Locală.  Vezi anunț   
 • Dispoziție privind Procedura de redistribuire a funcționarilor publici la nivelul primăriei comunei Corbeanca, județul Ilfov Vezi anunțul
 • Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul primăriei comunei Corbeanca Vezi anunțul
 • Rezultatul probei scrise examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul primăriei comunei Corbeanca Vezi anunțul
 • Rezultatul selecție la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul primăriei comunei Corbeanca în data de 24.11.2022 Vezi anunțul 
 • Primăria comunei Corbeanca organizează concurs / examen de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL în data de 24.11.2022, ora 10.00 Vezi anunț
 • Organizare probă scrisă pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca  Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector clasa I, grad profesional superior în compartimentul Investiții și Fonduri Europene din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Fonduri Europene, elaborare acte normative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector clasa I, grad profesional superior în compartimentul Investiții și Fonduri Europene din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Fonduri Europene, elaborare acte normative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector clasa I, grad profesional superior în compartimentul Investiții și Fonduri Europene din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Fonduri Europene, elaborare acte normative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector clasa I, grad profesional superior în compartimentul Investiții și Fonduri Europene din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Fonduri Europene, elaborare acte normative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, concursul se organizează în data de 09.05.2022, ora 10.00, proba scrisă Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior, în cadrul serviciului public Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Corbeanca, data de Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examen în cadrul examenului de promovare în clasă, organizat pentru data de 23.03.2022, în cadrul Primăriei comunei Corbeanca Vezi Anunț
 • Primăria comunei Corbeanca organizează concurs / examen de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Vezi anunț
 • Examen în vederea promovării în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice. Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte: Referent, clasa III,  grad profesional superior din Serviciul Public de Asistență socială; vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante de Auditor, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului audit public intern din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor în cadrul concursului de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție vacant de șofer, treapta profesională I, studii medii, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală Vezi anunț
 • Rezultatul interviului  în cadrul concursului de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție vacant de șofer, treapta profesională I, studii medii, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție vacant de șofer, treapta profesională I, studii medii, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală Vezi anunț
 • Rezultatul selectării dosarelor pentru concursul de ocuparea unui post de natură contractuală de execuție vacant de șofer, treapta profesională I, studii medii, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală Vezi anunț
 • Rezultatele finale în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca în data de 07.10.2021 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca în data de 07.10.2021 Vezi anunț
 • Transparența veniturilor salariale la data la data la data 30.09.2021 Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca în data de 07.10.2021 Vezi anunț
 • Concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală de execuție vacant de șofer, treapta profesională I, studii medii, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală Vezi anunț
 • Rezultatul probei interviu al examenului pentru promovarea în gradul profesional superior, inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului impozite, taxe locale și executări silite din aparatul de specialitate al Primarului comunei Corbeanca, data de29.09.2021 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul examenului de promovare în gradul profesional, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Corbeanca, data de 29.09.2021 Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
  Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Primăria comunei Corbeanca organizează concurs / examen de PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL Vezi anunț
 • Concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de execuție de Inspector de Specialitate, gradul profesional II, S, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul compartimentului Elaborare Acte Administrative din Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Fonduri Europene, Elaborare Acte Administrative  Vezi anunț
 • Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție ție vacante de Consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Elaborarea Acte Administrative – Serviciul Achiziții Publice,Investiții și Fonduri Europene Elaborarea Acte Administrative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de 16.072021 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Registratură Relații cu Publicul și Monitorizarea Procedurii Administrative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de16.07202 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Poliție Locală din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de16.07202 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție ție vacante de Consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Elaborarea Acte Administrative – Serviciul Achiziții Publice,Investiții și Fonduri Europene Elaborarea Acte Administrative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de 16.072021 Vezi anunț
 • Rezultatul final în urma finalizării procesului de selecție a dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta I, studii medii, în cadrul compartimentului administrativ și gospodărire comunală Vezi anunț 1  Vezi anunt 2 Vezi anunt 3
 • Rezultatul în urma finalizării procesului de selecție a dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta I, studii medii, în cadrul compartimentului administrativ și gospodărire comunală Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, organizat pentru data de16.07.2021 Vezi anunț
 • Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor Calificat, treapta I, studii medii, Compartimentul Administrativ și Gospodărie Comunală Vezi anunț
 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante:

– Consilier, clasa I, grad profesional asistent;

– Referent, clasa III, grad profesional superior;

– Referent, clasa III, grad profesional asistent;

Concursul este organizat în data de 16.07.2021, ora 10.00, Detalii în anunț

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcții publice de execuție:

-Consilier, clasa I, Grad profesional principal–Compartimentul Elaborare Acte Administrative;

-Inspector, clasa I, gratuit pe scena principal– Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

-Inspector, clasa I, grad profesional principal– Serviciul Public de Asistență Socială; Vezi anunț

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor concursului de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 17.03.2020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul interviului pentru concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca,  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise al concursului de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 17.032020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 17.032020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise  la concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliție Locală, în data de 20.02.2020 Vezi anunț 
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 20.02.2020, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliție Locală Vezi anunț  
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 17.03.2020 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant și a funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Poliție Locală.  Vezi anunț   
 • Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea celor 4 funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea celor 4 funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Rezultatul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 24.10.2019; Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea celor 4 funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 24.10.2019 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 09.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 06.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 06.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 06.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul interviului pentru concursul de recrutare organizat de Primăria Comunei Corbeanca pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante Vezi anunț
 • Rezultatul contestației la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală.  Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare din data de 07.08.2019. Vezi anunț
 • Rezultate selecție dosare la concursul de recrutare nr. 11276/31/07.2019. Vezi anunț
 • Anunț nr. 11557/06.08.2019: Primăria Comunei Corbeanca anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacantă de Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Poliție Locală Vezi anunț
 • Anunț nr. 9799/05.07.2019: Primăria Comunei Corbeanca anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială;
 2. Polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Poliție Locală;
 3. Polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Centralizator nominal al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunt
 • Centralizator nominal al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Rezultatul probei scrise si al interviului concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunt
 • Rezultatul interviului concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Rezultatul interviului organizat pentru concursul referitor la ocuparea funcției de arhivar, treapta profesională  IA Vezi anunt 
 • Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea funcției de arhivar, treapta profesională IA Vezi anunț
 • Planul de interviu al concursului pentru ocuparea funcției de arhivar treapta IA, din cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Reluare concurs programat în data de 14.10 2018 
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Concurs de pentru ocuparea următoarelor de natură contractuală vacante:
  • Șofer, treaptă profesională I, din cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărie Comunală
  • Arhivar, treaptă profesională IA, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite si inspector clasa I Vezi anunț
 • Organizare examen de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 08.10.2018 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Elaborare și Analiză Documente Primar și Consiliu Local Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Elaborare și Analiză Documente Primar și Consiliu Local Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Elaborare și Analiză Documente Primar și Consiliu Local – organizat în data de 20.08.2018 Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise al examenului de promovare în grad profesional organizat în data de 06.06.2018, de Primăria Corbeanca pentru funcția publică Inspector, clasa I, grad profesional principal Vezi anunț