Hotărâri 2017

 • Hotararea nr. 1 din 16.01.2017 privind atribuirea directă a contractului public de delagare a serviciului de salubrizare al Comunei Corbeanca către S.C. Trans Auto Corbeanca S.R.L. Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 2 din 16.01.2017 privind schimbarea obiectului principal de activitate și adăugarea de obiecte secundare de activitate în cadrul S.C. Trans Auto Corbeanca S.R.L. Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 3 din 22.02.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, parcări, aflate în administrația Consiliului Local al Comunei Corbeanca, etapa a IV-a”, ca urmare a modificării cotei T.V.A. la 19% Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 4 din 22.02.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Reabilitare și Modernizare Școala Tamași, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov, ca urmare a modificării cotei T.V.A. la 19%” Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 5 din 22.02.2017 privind înregistrarea Comunei Corbeanca în Sistemul Național Electronic de Plată Online a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cadrului bancar Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 6 din 16.01.2017 privind acordarea facilităților la plata impozitului pentru clădire și teren în cazul persoanelor prevăzute în Legea nr. 331/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 7 din 22.02.2017 privind aprobarea planului ce acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă privind persoanele beneficiare de ajutor social Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 8 din 22.02.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții “Modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, parcări, aflate în administrarea Consiliului local al Comunei Corbeanca, etapa a IV-a” Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 9 din 22.02.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectul de investiții “Reabilitare și Modernizare Școala Tamași, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov” Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 10 din 20.03.2017 privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030, Regiunea București-Ilfov Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 11 din 20.03.2017 privind scutirea plății taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice care beneficiază de prevederile art.456 alin.(1) lit.(t) și ale art.469 alin.(1) lit.(b), din Legea nr.277/2015, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 12 din 20.03.2017 privind aprobarea Regulamentului privind Taxa specială de salubrizare Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 13 din 20.03.2017 privind mandatarea primarului Comunei Corbeanca, domnul Anton Valeriu, în vederea exercitării dreptului de vot în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. “Apa – Canal Constanța”, pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 109/2011 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 14 din 24.04.2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2017 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 15 din 27.04.2017 privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe trimestrul I al anului 2017 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 16 din 27.04.2017 privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016, in cuantum de 300.000 LEI Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 17 din 27.04.2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, DU. 450/2016, beneficial: S.C. BENBAR GRUP S.R.L. Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 18 din 27.04.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea consiliului local Corbeanca, pentru anul 2017 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 19 din 27.04.2017 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca, aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea consiliului local Corbeanca Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 20 din 27.04.2017 privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Local al Comunei Corbeanca, pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul sportului Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 21 din 24.05.2017 privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Corbeanca, pe anul 2016 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 22 din 24.05.2017 privind completarea obiectului secundar de activitate din Actul constitutiv al TRANS AUTO COREBANCA S.R.L. – J23/985/2012, C.U.I. 30070067 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 23 din 24.05.2017 privind aprobarea asocierii Comunei Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca, cu Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Municipiul București – Consiliul General al Municipiului București, precul și alte unități administrativ teritoriale din județul Ilfov, în vederea costituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunală pentru transport public București – Ilfov” Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 24 din 24.05.2017 privind menținerea alocării din bugetul local a valorii confinanțării aferentă proiectului “Fazarea proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă uzată pentru regiune Constanța – Ilfov” Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 25 din 24.05.2017 privind aprobarea aderării localităților: Municipiul Onești din Județul Bacău și Municipiul Câmpulung din Județul Argeș, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Constanța Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 26 din 24.05.2017 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor din Comuna Corbeanca Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 27 din 24.05.2017 privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Trans Auto Corbeanca S.R.L., la data de 31.12.2016 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 28 din 20.06.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 66/14.11.2016 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 29 din 20.06.2017 privind completarea art.2 pct.4 din ANEXA LA HCL NR.42/08.08.2016 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 30 din 20.06.2017 privind completarea Regulamentului de organizare, desfășurare și autorizare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza Comunei Corbeanca Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 31 din 04.07.2017 privind aprobarea organizării rețelei școlare pe anul 2017-2018, în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 32 din 19.07.2017 privind modificarea art.4 al HCL nr.23/24.05.2017 Vezi hotararea>
 • Hotararea nr. 33 din 19.07.2017 privind Asocierea Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Județean Ilfov Vezi hotararea>

Hotărâri 2016

Hotărâri 2015

Hotărâri 2014

Hotărâri 2012

Hotărâri 2011