Primăria Comunei CORBEANCA prelungește perioada în care se află în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre inițiat de Domnul Adrian SNAGOVEANU, Viceprimar cu atribuții de Primar, privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei CORBEANCA până la data de 07.08.20.23, ora 12:00. Persoanele interesate pot trimite în scris la adresa de e-mail primarie@primariacorbeanca.ro sau direct la registratura instituției: propuneri, sugestii asupra proiectului de hotărâre mai sus menționat. Prezentul anunț a fost postat pe site-ul instituției și la avizier, astăzi 26.07.2023, ora 15:00. Atașăm alăturat Proiectul de Hotărâre.