Convocarea Consiliului Local al comunei Corbeanca, pentru data de 28.04.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov având ca ordine de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2023

Detalii anunț în secțiunea CONSILIUL LOCAL / Transparență