• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
  Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Primăria comunei Corbeanca organizează concurs / examen de PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL Vezi anunț
 • Concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de execuție de Inspector de Specialitate, gradul profesional II, S, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul compartimentului Elaborare Acte Administrative din Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Fonduri Europene, Elaborare Acte Administrative  Vezi anunț
 • Rezultatul interviului în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție ție vacante de Consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Elaborarea Acte Administrative – Serviciul Achiziții Publice,Investiții și Fonduri Europene Elaborarea Acte Administrative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de 16.072021 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Registratură Relații cu Publicul și Monitorizarea Procedurii Administrative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de16.07202 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Poliție Locală din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de16.07202 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție ție vacante de Consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Elaborarea Acte Administrative – Serviciul Achiziții Publice,Investiții și Fonduri Europene Elaborarea Acte Administrative din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, în data de 16.072021 Vezi anunț
 • Rezultatul final în urma finalizării procesului de selecție a dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta I, studii medii, în cadrul compartimentului administrativ și gospodărire comunală Vezi anunț 1  Vezi anunt 2 Vezi anunt 3
 • Rezultatul în urma finalizării procesului de selecție a dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta I, studii medii, în cadrul compartimentului administrativ și gospodărire comunală Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, organizat pentru data de16.07.2021 Vezi anunț
 • Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor Calificat, treapta I, studii medii, Compartimentul Administrativ și Gospodărie Comunală Vezi anunț
 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante:

– Consilier, clasa I, grad profesional asistent;

– Referent, clasa III, grad profesional superior;

– Referent, clasa III, grad profesional asistent;

Concursul este organizat în data de 16.07.2021, ora 10.00, Detalii în anunț

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcții publice de execuție:

-Consilier, clasa I, Grad profesional principal–Compartimentul Elaborare Acte Administrative;

-Inspector, clasa I, gratuit pe scena principal– Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

-Inspector, clasa I, grad profesional principal– Serviciul Public de Asistență Socială; Vezi anunț

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Centralizator nominal al rezultatelor concursului de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 17.03.2020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul interviului pentru concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca,  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise al concursului de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 17.032020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 17.032020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise  la concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliție Locală, în data de 20.02.2020 Vezi anunț 
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de post organizat de primăria comunei Corbeanca, în data de 20.02.2020, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliție Locală Vezi anunț  
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 17.03.2020 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant și a funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Poliție Locală.  Vezi anunț   
 • Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea celor 4 funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea celor 4 funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Rezultatul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 24.10.2019; Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea celor 4 funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 24.10.2019 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 09.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 06.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 06.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul ServiciuluiPoliție Locală, în data de 06.09.2019 Vezi anunț
 • Rezultatul interviului pentru concursul de recrutare organizat de Primăria Comunei Corbeanca pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante Vezi anunț
 • Rezultatul contestației la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală.  Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare din data de 07.08.2019. Vezi anunț
 • Rezultate selecție dosare la concursul de recrutare nr. 11276/31/07.2019. Vezi anunț
 • Anunț nr. 11557/06.08.2019: Primăria Comunei Corbeanca anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacantă de Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Poliție Locală Vezi anunț
 • Anunț nr. 9799/05.07.2019: Primăria Comunei Corbeanca anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială;
 2. Polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Poliție Locală;
 3. Polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Poliție Locală; Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Centralizator nominal al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunt
 • Centralizator nominal al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Rezultatul probei scrise si al interviului concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunt
 • Rezultatul interviului concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunt
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vezi anunț
 • Rezultatul interviului organizat pentru concursul referitor la ocuparea funcției de arhivar, treapta profesională  IA Vezi anunt 
 • Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea funcției de arhivar, treapta profesională IA Vezi anunț
 • Planul de interviu al concursului pentru ocuparea funcției de arhivar treapta IA, din cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Reluare concurs programat în data de 14.10 2018 
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
  Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Biroul Registru Agricol și Achiziții Publice Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite Vezi anunț
 • Concurs de pentru ocuparea următoarelor de natură contractuală vacante:
  • Șofer, treaptă profesională I, din cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărie Comunală
  • Arhivar, treaptă profesională IA, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite si inspector clasa I Vezi anunț
 • Organizare examen de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite, TaxeLocale și Executări Silite – organizat în data de 08.10.2018 la ora 10.00 Vezi anunț
 • Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Elaborare și Analiză Documente Primar și Consiliu Local Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Elaborare și Analiză Documente Primar și Consiliu Local Vezi anunț
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Elaborare și Analiză Documente Primar și Consiliu Local – organizat în data de 20.08.2018 Vezi anunț
 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul Vezi anunț
 • Rezultatul probei scrise al examenului de promovare în grad profesional organizat în data de 06.06.2018, de Primăria Corbeanca pentru funcția publică Inspector, clasa I, grad profesional principal Vezi anunț